ГЛАДКІВСЬКА О.В., Вплив хмарних технологій на стан інформаційної безпеки: правовий аспект

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2014.3(12).272572

УДК (004.75+004.056).000.34

Гладківська О.В.,
кандидат фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник, НДІІП НАПрН України
 
 
Анотація. Про юридичний аспект проблем інформаційної безпеки, пов’язаних із впровадженням хмарних технологій.
Ключові слова: інформаційні технології, хмарні технології, інформаційна безпека, , персональні дані, захист інформації в “хмарі”.
Аннотация. О юридическом аспекте проблем информационной безопасности, связанных с внедрением облачных технологий.
Ключевые слова: информационные технологии, облачные технологии, информационная безопасность, персональные данные, защита информации в “облаке”.
Summary. About a legal aspect of information security issues related to implementation of cloud technologies.
Keywords: information technology, cloud computing, information security, personal data, security of information in cloud computing.
 
 
        Постановка проблеми. В сучасних умовах, поряд з кроками в напрямку розвитку інформаційного суспільства, важливими є питання його захисту, захисту інформаційної безпеки та інформаційних національних інтересів України.
     Для розвитку інформаційного суспільства характерне поєднання глобальних інформаційно-комунікаційних систем, інтеграція баз даних та знань, зростання спектру послуг і сервісів, різке збільшення клієнтського навантаження на серверний простір. Результатом еволюційного розвитку інформаційних технологій (далі – ІТ) за останнє десятиліття стали cloud computing – “хмарні технології” (обчислення). За допомогою їх впровадження стає можливим вирішення виниклого протиріччя – невідповідності між бурхливим зростанням обсягів інформаційних потоків і мережевих сервісів та сучасним технічним станом програмно-апаратного забезпечення мережевої інфраструктури інформаційних систем. Під час використання хмарних технологій програмне та технічне забезпечення надається користувачеві як Інтернет-сервіс; він має доступ лише до власних даних, а не до інфраструктури, операційної системи і програмного забезпечення, з якими працює. “Хмара” – це Інтернет, який приховує усі технічні деталі.
        Інтенсивне освоєння хмарних технологій ІТ-компаніями, застосування у малому та середньому бізнесі, у навчальному процесі, для управління підприємствами, перехід на хмарні технології ІТ-інфраструктур державних органів – все це свідчить про черговий якісний стрибок у галузі інформаційних технологій…
 
 

 

Видання НДІІП