ГОЛОВКО О.М., Право людини на безпечне інформаційне середовище в контексті природних прав людини

УДК 002:338.46:340.130

Головко О.М.,
аспірант Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України, асистент кафедри кримінального права та правосуддя Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського НТУ
 
 
Анотація. Виокремлено ряд проблем реалізації безпечного інформаційного середовища. Обґрунтування необхідності законодавчого закріплення інформаційних прав, свобод, обов’язків та відповідальності людини в інформаційному суспільстві.
Ключові слова: інформація, інформатизація, природні права, інформаційна безпека.
Аннотация. Выделен ряд проблем реализации безопасной информационной среды. Обоснование необходимости законодательного закрепления информационных прав, свобод, обязательств и ответственности человека в информационном обществе.
Ключевые слова: информация, информатизация, естественные права, информационная безопасность.
Summary: Researched some issues of secure information environment implementation. Justification of the importance of the information rights, freedoms, duties and responsibilities implementation in the information society.
Keywords: information, informatization, natural rights, information security.
 
 
          Постановка проблеми. Сьогодні перед українським суспільством постала реальна загроза внутрішньої та зовнішньої загрози застосування інформаційної зброї, що спонукає людей до застосування зброї реальної. В наш час інформаційна війна стала не загадковим словосполученням, яке мало хто розумів, а реальним фактом її ведення з часів проголошення незалежності України й до сьогодні. Нажаль, за політичними міжусобицями державні посадовці мало звертали увагу на повсякчасне зовнішнє інформаційне вторгнення та вплив на життєдіяльність усієї країни. Тому зараз в нашій державі очевидними стали результати ведення інформаційної війни.
Україна стала самостійною державою в час, коли інформаційне право вже активно розвивалося в ряді країн. Оскільки під час її становлення як самобутньої держави були більш нагальні, на перший погляд, проблеми, то процес врегулювання інформаційних правовідносин відійшов на другий план. Зараз результатом такої непродуманої політики є анексія Криму та локальний збройний конфлікт на Сході України – території, де вплив російських ЗМІ на свідомість людей продовжувався роками.
        Так, медіапростір за своєю сутністю стає частиною соціального простору й забезпечує уявлення людей, що входять до системи виробництва й споживання масової інформації. Становлення інформаційного суспільства радикально змінює політичну, соціальну та інші сфери життєдіяльності людства, а тому потребує чіткого законодавчого врегулювання…
 
 

 

Видання НДІІП