ГОРОВА С.В., Хакерські атаки як загроза інформаційному простору України

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2013.1(7).272261

УДК 004.738.5:343.346.8

ГОРОВА С.В.,
кандидат наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник
Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з     
організованою злочинністю при РНБО України
 
Анотація. У статті розглядаються особливості прояву одного з видів кіберзлочинності – хакерства та підходи до його нейтралізації.
Ключові слова: інформація, хакер, кіберзлочинність, органи державної влади.
Аннотация. В статье рассматриваются особенности проявления одного из видов киберпреступности – хакерства и подходы к его нейтрализации.
Ключевые слова: информация, хакер, киберпреступность, органы государственной власти.
Summare. The article deals with the features of the display of one of types of cybercrime – hacking and approaches to its neutralization.
Key words: information, hacker, cybercrime, public authorities.
        Постановка проблеми. Внаслідок динамічного розвитку комп’ютеризації, в усіх сферах людської діяльності, інформаційних і телекомунікаційних технологій проявляються і факти негативного їх використання, що стали відомі, зокрема як хакерство. У зв’язку з цим актуалізуються проблеми протидії цьому негативному явищу. Вони знаходять своє відображення в матеріалах ЗМІ, які є джерелом узагальнення для науково-практичної роботи.
        Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробкою питань інформаційної безпеки займаються вітчизняні та зарубіжні науковці, а саме: О.А. Баранов, В.М. Бутузов, В. Д. Гавловський, Б.А. Кормич, А.І. Марущак, В.М. Панченко, В.Г. Пилипчук, В.Б. Хлевицький, В.С. Цимбалюк, О.М. Юрченко та інші, проте сучасний стрімкий розвиток інформаційного суспільства безупинно дає новий матеріал для науково-практичних узагальнень.
        Актуальність дослідження обумовлена стрімкістю розвитку інформаційних процесів у суспільстві та необхідністю реагування на негативні аспекти їх прояву.
        Метою статті є аналіз фактологічного матеріалу, пов’язаного з хакерськими атаками на сайти органів державної влади, громадських організацій та інші джерела електронного інформування, і розгляд підходів до нейтралізації даного негативного явища…
 
 

Видання НДІІП