ГОВОРУХА В.І., СТЕПАНОВ В.А., Зняття інформації з електронних інформаційних систем як різновид негласних слідчих (розшукових) дій (с. 69-74)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.3(34).220996

УДК 004.9:343.14

ГОВОРУХА В.І.,
 
СТЕПАНОВ В.А.,
начальник підрозділу Українського науково-дослідного інституту  спеціальної техніки та судових експертиз СБ України.
кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України.
 
 
Анотація. Стаття присвячена проблемі зняття інформації з електронних інформаційних систем як різновиду негласних слідчих (розшукових) дій.
Ключові слова: негласні слідчі (розшукові) дії, зняття інформації, електронна інформаційна система, спеціальні технічні засоби для зняття інформації з каналів зв’язку, технічні засоби негласного отримання інформації.
Summary. The article is devoted to the problem of interception of information from electronic information system as form of covert investigative (search) actions.
Keywords: covert investigative (search) actions, interception of information, electronic information system, special technical means for interception of the information from communication channels, technical means for private obtaining of information.
Аннотация. Статья посвящена проблеме снятия информации с электронных информационных систем как разновидности негласных следственных (розыскных) действий.
Ключевые слова: негласные следственные (розыскные) действия, снятие информации, электронная информационная система, специальные технические средства для снятия информации с каналов связи, технические средства негласного получения информации.
 
      Постановка проблеми. З метою отримання (збирання) доказів або перевірки вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні проводяться слідчі (розшукові) дії...
 
 

 

 

Видання НДІІП