ГРІЩЕНКО А.О., Підходи до розуміння категорії “інформаційна безпека” та правові засади її забезпечення (ст. 119-133)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.4(35).221239

УДК 340.1+342.951+340.13

ГРІЩЕНКО А.О.,
аспірант Науково-дослідного інституту  інформатики та права НАПрН України.
 
 
Анотація. Дослідження основних підходів до визначення інформаційної безпеки людини, суспільства та держави в теорії права та правових засад її забезпечення.
Ключові слова: інформаційна безпека, забезпечення інформаційної безпеки, види інформаційної безпеки, об’єкт забезпечення інформаційної безпеки, інформаційна безпека людини, суспільства та держави, правові засади забезпечення інформаційної безпеки.
Summary. Research of the main approaches to defining the personal, social and state information security in theory of law and the legal basis for its ensuring.
Keywords: information security, ensuring information security, types of information security, object of ensuring information security, information security of the personsociety and state, legal basis of ensuring information security.
Аннотация. Исследование основных подходов к определению информационной безопасности человека, общества и государства в теории права и правовых основ ее обеспечения.
Ключевые слова: информационная безопасность, обеспечение информационной безопасности, виды информационной безопасности, объект информационной безопасности, информационная безопасность человека, общества и государства, правовые основы обеспечения информационной безопасности.
 
 
      Постановка проблеми. Значення інформації для людини, суспільства, держави ще відзначається ще за часів Античності, а перші згадки про інформаційну безпеку сягають корінням сивої данини. Наприклад, ще другий Цар єдиного Ізраїльського царства Давид, який правив приблизно у 1010 – 970 роках до нашої ери, у своїй молитві промовляв: “Ти погубиш тих, хто говорить брехню; кровожерним і підступним гребує Господь”. Якщо розмірковувати над цим виразом через призму сучасних інформаційних процесів, під брехнею можна розуміти “дезінформацію” чи “недостовірну інформацію” ...