ГУСАРОВ С.М. Інформаційне забезпечення адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ

Анотація. Щодо інформаційного забезпечення адміністративно-юрисдикційної діяльнос-ті, структуризації джерел його нормативно-правового підґрунтя, питань захисту інформації від несанкціонованого використання.

Повний текст.