ГУЦАЛЮК М.В., Напрями посилення міжнародного співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю (ст. 141-147)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.4(39).248840

УДК 343.98:004.056

ГУЦАЛЮК М.В.,
кандидат юридичних наук, с.н.с, доцент, провідний науковий співробітник Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4496-5173.
 
 
Анотація. В статті досліджуються сучасні проблеми міжнародного співробітництва у сфері протидії кіберзлочинності.
Ключові слова: кіберзлочинність, електронні докази, конвенція про кіберзлочинність, міжнародне співробітництво
Ключові слова: міжнародне співробітництво, кіберзлочинність, правоохоронні органи, електронні докази.
Summary. The article examines current problems of international cooperation in combating cybercrime.
Keywords: International cooperation, cybercrime, law enforcement, electronic evidence.
Аннотация. В статье исследуются современные проблемы международного сотрудничества в сфере противодействия киберпреступности.
Ключевые слова: международное сотрудничество, киберпреступность, правоохранительные органы, электронные доказательства.
 
 
     Постановка проблеми. Сучасний етап економічного та соціального розвитку суспільства характеризується високими темпами цифровізації та віддаленого обміну інформацією, які значно зросли з початком пандемії CoVID-19. Водночас до нових змін швидко пристосувалась кіберзлочинність – в усьому світі зберігається тенденція збільшення кількості кібератак, їх складності та збитків від них [1]. Однією з причин недостатньої ефективності боротьби з кіберзлочинністю є неможливість протидіяти транснаціональним високотехнологічним злочинам в межах лише однієї держави та недостатнє використання механізмів міжнародної співпраці...