ГУЦАЛЮК М.В., Шляхи посилення спроможностей правоохоронних та інших державних органів у сфері боротьби з кіберзлочинністю (с. 75-87)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.3(34).220997

УДК 343.98:004.056

ГУЦАЛЮК М.В.,
кандидат юридичних наук, доцент, головний науковий співробітник Міжвідомчого центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4496-5173.
 
 
Анотація. У статті розглянуто проблеми боротьби з кіберзлочинністю та надаються рекомендації щодо посилення спроможностей правоохоронних та інших органів у цій сфері.
Ключові слова: Інтернет, кіберзлочинність, кібербезпека, електронна комерція.
Summary. The article considers issues of cybercrime fighting and provides recommendations with regard to strengthening the capacity of law enforcement and other government agencies in this sphere.
Keywords: Internet, cybercrime, cybersecurity, e-commerce
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы борьбы с киберпреступностью и даются рекомендации по усилению правоохранительных и других органов в этой сфере.
Ключевые слова: Интернет, киберпреступность, кибербезопасность, электронная коммерция.
 
      Постановка проблеми. Наприкінці минулого століття проблема профілактики злочинності, пов’язаної із застосуванням комп’ютерів, та боротьби з нею набула міжнародних масштабів та вже досліджувалася на рівні ООН [1]. Подальше поширення доступу до Інтернету та кількості підключених до глобальної мережі різноманітних пристроїв продовжує надавати кіберзлочинцям дедалі більше можливих векторів атак для здійснення злочинів. Якщо у 2008 році по всьому світу було 1,5 млрд. користувачів Інтернету, то у 2019 році Міжнародний союз телекомунікацій (МСЕ) визначив це число у 4,1 млрд., що становить більше половини населення планети [2]. За інформацією Державної служби статистики України, станом на 1 січня 2020 року в Україні було зафіксовано 28 млн. 787 тисяч користувачів Інтернету, що перевищує половину населення держави [3]...
 

 

Видання НДІІП