ГУЦАЛЮК М.В., Сучасні тенденції організованої кіберзлочинності (118-128)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.1(28).273353

УДК 343.9.024 : 004.056

ГУЦАЛЮК М.В.,
доктор філософії (Ph.D.) з юридичних наук, доцент, с.н.с.,
провідний науковий співробітник Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю
при РНБО України
 
 
Анотація. В статті досліджуються сучасні тенденції кіберзлочинності, зокрема організовані її форми. Пропонуються заходи щодо посилення протидії кіберзлочинності.
 Ключові слова: кіберзлочинність, “Даркнет”, міжнародне співробітництво.
Summary. The article investigates the current trends of cybercrime, in particular, its organized forms. Measures to enhance the fight against cybercrime are proposed.
Keywords: cybercrime, DarkNet, international cooperation.
Аннотация. В статье исследуются современные тенденции киберпреступности, в частности, ее организованные формы.
Ключевые слова: киберпреступность, “Даркнет”, международное сотрудничество.
 
 
       Постановка проблеми. Серед основних ознак сучасного інформаційного суспільства слід зазначити бурхливий розвиток інформаційних технологій та поширення мережі Інтернет, які впроваджуються у всі сфери життєдіяльності. Якщо перший в історії веб-сайт було створено в 1991 році, то на сьогодні у світі існує вже понад 1,3 мільярда веб-сайтів. Постійно зростає кількість Інтернет-користувачів: у 1995 році було лише 16 млн, у 2005 – 1 млрд, а у 2018 році – понад 4 млрд [1]. В Україні, за результатами дослідження агентства “PlusOne”, кількість користувачів соціальної мережі Facebook за останні 5 років зросла на 9,8 млн (+ 306,2 %) і нині становить 13 млн. [2]...