ГУЦАЛЮК М.В., Вдосконалення чинного законодавства з питань протидії кіберзлочинності та забезпечення кібербезпеки (ст. 99-107)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.2(21).273047

УДК 343.9

Гуцалюк М.В.,
кандидат юридичних наук, с.н.с., доцент,
Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби
з організованою злочинністю при РНБО України
 
 
Анотація. В статті досліджуються питання інформаційної безпеки та протидії кіберзлочинності. Пропонуються напрями вдосконалення чинного законодавства у даній галузі та запровадження безпечного сегменту Інтернет – ID-web.
Ключові слова: кіберзлочинність, кібербезпека, міжнародне співробітництво, ID-web.
Аннотация. В статье исследуются вопросы информационной безопасности и противодействия киберпреступности. Предлагаются направления совершенствования действующего законодательства в данной сфере и внедрения безопасного сегмента Интернет – ID-web.
Ключевые слова: киберпреступность, кибербезопасность, международное сотрудничество, ID-web.
Summary. The article deals with the issues of сybersecurity and сybercrime. The improvement of the legislation in this area and the introduction of safe ID-web Internet are proposed.
Keywords: сybercrime, сybersecurity, іnternational cooperation, ID-web.
 
 
       Постановка проблеми. Поява інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ) спричинила істотний вплив на розвиток як світової економіки, так і міжнародної безпеки. Ці технології дають змогу отримувати величезні економічні та соціальні вигоди. Разом з цим, вони також можуть використовуватися в цілях, несумісних з підтриманням безпеки, внаслідок чого в останні роки помітно підвищився рівень ризику щодо вчинення злочинів із використанням ІКТ...
 
 

 

Видання НДІІП