ГУЦАЛЮК М.В., Загрозливі тенденції організованої кіберзлочинності (ст. 88-98)

УДК 343.9.024:004.056

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.1(32).200385

ГУЦАЛЮК М.В.,
кандидат юридичних наук, доцент, головний науковий співробітник Міжвідомчого центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України.
 
 
Анотація. У статті досліджуються сучасні тенденції кіберзлочинності, у тому числі її організовані форми, надаються пропозиції щодо посилення протидії цьому явищу.
Ключові слова: кіберзлочинність, кібератака, Даркнет, електронні докази.
Summary. The article deals with current trends in cyber crime, including its organized forms, and proposes to strengthen the counteraction to this phenomenon.
Keywords: cyber crime, cyber attack, Darknet, electronic evidence.
Аннотация: В статье исследуются современные тенденции киберпреступности, в том числе ее организованные формы, представлены предложения по усилению противодействия этому явлению.
Ключевые слова: киберпреступность, кибератака, Даркнет, электронные доказательства.
 
 
      Постановка проблеми. Сучасний глобальний світ характеризується широким використанням переваг кіберпростору для отримання інформації, віддаленої роботи, взаємодії з державними органами, Інтернет-торгівлі тощо. Водночас інформаційні технології стали потужним інструментом для злочинців, який вони можуть використовувати для протиправної діяльності, у тому числі на транснаціональному рівні, для фінансового шахрайства, викрадення інформації, незаконного поширення наркотичних засобів тощо. Протиправна діяльність у кіберпросторі створює тіньову економіку, яка за доходами порівняна з економікою деяких держав...