І Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека: сучасний стан, проблеми та перспективи»

20 вересня 2019 року відбулася І Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека: сучасний стан, проблеми та перспективи». Співорганізаторами заходу виступили Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук УкраїниСекція права національної безпеки та військового права Національної академії правових наук України, Міністерство інформаційної політики України та Факультет соціології і права НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського».

З вітальним словом до учасників конференції звернулись Галина Смірнова, керівниця спільного проекту Європейського Союзу та Ради Європи «Європейський Союз та Рада Європи працюють разом задля зміцнення прав людини в Україні», Володимир Пилипчук,  директор Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України та Володимир Фурашев, директор Навчально-наукового центру інформаційного права і правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського».

Учасники заходу розглянули стан та перспективи розвитку системи забезпечення інформаційної безпеки в Україні, окреслили низку проблемних питань, що виникають в умовах новітніх викликів та загроз. Зокрема, Олександр Макобрій, завідувач Сектору з питань впровадження Доктрини інформаційної безпеки Міністерства інформаційної політики України, поінформував присутніх щодо проблемних питань у реалізації Доктрини інформаційної безпеки України в умовах інформаційного протистояння та гібридних війн, окреслив стан правового забезпечення інформаційної безпеки та спрямованість його вдосконалення для підвищення ефективності. Учасники конференції також розглянули можливість залучення громадських організацій до реалізації державної інформаційної політики для підвищення ефективності та дієвості системи інформаційної безпеки держави.

Під час дискусії обговорювалися різноманітні питання пов’язані з пошуком інноваційних шляхів захисту інформаційного простору України. Зокрема, наголошувалося на необхідності подальшого вдосконалення законодавства у сфері інформаційної безпеки, створення дієвих механізмів співпраці між органами державної влади, науковими установами та громадськими організаціями, продовження подальшої роботи в царині медіаграмотності та медіаосвіти, забезпечення кібербезпеки держави тощо.

Головна мета заходу полягала в об’єднанні теоретичних та практичних засад державної політики у сфері інформаційної безпеки та створенні платформи для обміну досвідом між представниками органів державної влади, науковими установами та профільними громадськими організаціями спрямованої на налагодження ефективного співробітництва.

Зазначалось про необхідність створення платформи для обміну досвідом та думками в експертно-науковому середовищі шляхом започаткування проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна безпека: сучасний стан, проблеми та перспективи» на щорічній основі.

Матеріали конференції.