ІІ міжнародна науково-практична конференція «Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку»

8 червня 2018 року у м. Острог Рівненської обл. проведено ІІ міжнародну науково-практичну конференцію «Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку», яку було організовано Національним університетом «Острозька академія» та Науково-дослідним інститутом інформатики і права Національної академії правових наук України спільно з Національною академією Служби безпеки України та Секцією правового забезпечення національної безпеки і оборони НАПрН України.

З вітальним словом до учасників конференції звернулися ректор Національного університету «Острозька академія» доктор психологічних наук, професор, Герой України Ігор Пасічник, ректор Національної академії Служби безпеки України кандидат юридичних наук, доцент Сергій Кудіновякий виступив з доповіддю: «Антитерористична підготовка як складова національної безпеки України», а також директор Науково-дослідного інституту інформатики і права, керівник Секції правового забезпечення національної безпеки і оборони НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України Володимир Пилипчукякий виступив з доповіддю: «Проблеми розвитку законодавства з питань національної безпеки та формування системи військової юстиції України».
У проведенні конференції брали участь працівники НДІІП НАПрН України  Іван Доронін з доповіддю: «Правові проблеми національної безпеки України в сучасному світі»Павло Богуцький з доповіддю: «Праворозуміння як гнесологічна основа права національної безпеки» Олена Лебединська, Оксана Радзієвська з доповіддю: «Освітньо-правові аспекти забезпечення інформаційної безпеки дини в Україні».
Активну участь у конференції також брали фахівці, експерти і вчені, студенти і курсанти Національного університету «Острозька академія», Національної академії Служби безпеки України, Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Національного університету оборони імені Івана Черняховського, Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національної академії прокуратури, Донецького національного університету імені Василя Стуса, Національного університету «Львівська політехніка», Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Хмельницького національного університету, Чернігівського національного університету імені Тараса Шевченка, Чорноморського національного університету імені Петра Могили, Національного інституту стратегічних досліджень, Рівненського державного гуманітарного університету, Запорізької державної інженерної академії, Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Люблінського католицького університету Івана-Павла ІІ (Польща), Університету Сіньяну (КНР), працівники державних органів, представники громадських організацій, аспіранти і докторанти, студенти та курсанти, зокрема, Міхал Виросткевич, Ао Лан, Микола Шилін, Юліана Найдьон,  Валерій Колосков, Ірина Дробуш, Ігор Гущук,  Наталія Малиновська, Віталій Лебедюк, Дем’ян Поліщук, Тарас Ткачук, Вікторія Назарук, Володимир Артемов, Микола Величко, Ігор Гуськов, Сергій Кардаш, Володимир Настрадін, Роман Мартинюк, Юрій Мацієвський та інші.
Модератором секції «Розвиток системи національної безпеки в контексті євроатлантичної інтеграції України» був Іван Доронін, завідувач Наукової лабораторії права національної безпеки та військового права НДІ інформатики і права НАПрН України, кандидат юридичних наук, доцент і Тарас Жовтенко, доцент кафедри політології та національної безпеки Національного університету «Острозька академія», кандидат політичних наук. Модераторами другої секції «Прикладні проблеми забезпечення національної безпеки: інформаційно-правові та освітні аспекти» були Микола Романов, завідувач кафедри політології та національної безпеки Національного університету «Острозька академія», доктор юридичних наук, доцент та Роман Фролов, завідувач кафедри Національної академії СБ України, кандидат юридичних наук.
В ході конференції розглянуто комплекс актуальних проблем правового забезпечення національної безпеки і оборони та розбудови системи військової юстиціїрозвитку системи забезпечення інформаційної безпеки, вдосконалення системи антитерористичної підготовки, відновлення системи санітарно-епідеміологічного захисту населення як складової національної безпеки, питання введення наукових спеціальностей «військове право» та «право національної безпеки», організації належної підготовки фахівців і вдосконалення кадрового забезпечення державних органів у сфері національної безпекиа також посилення співробітництва між навчальними закладами, науковими установами та суб’єктами сектору безпеки і оборони України.
Під час конференції також відбулося підписання Угоди про співробітництво між Національним університетом «Острозька академія» та Національною академією Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького, а також вручено грамоти викладачам військової підготовки Острозького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою Рівненської обласної ради.
 
 
Матеріали конференції плануються до опублікування.
  

Видання НДІІП