II Науково-практична конференція «Захист прав, свобод і безпеки людини в інформаційній сфері в сучасних умовах»

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (НПУ)

������

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

21 травня 2020 року  на базі Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України спільно з Секцією права національної безпеки та військового права Національної академії правових наук України, Навчально-науковим центром інформаційного права та правових питань інформаційних технологій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Навчально-науковим  центром  прав і безпеки людини в інформаційному суспільстві Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова та Науковою лабораторією інформаційно-правових проблем інноваційного розвитку та освіти Вінницького державного  педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського проведено II Науково-практичну конференцію «Захист прав, свобод і безпеки людини в інформаційній сфері в сучасних умовах».

Конференція організована у дистанційному режимі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Участь у конференції взяли провідні експерти та вчені наукових установ і навчальних закладів, представники державних органів, громадських організацій.

В ході дискусії обговорено низку актуальних  питань, зокрема:

– норми міжнародного права і національного законодавство щодо прав, свобод та безпеки людини в інформаційній сфері;

– проблеми захисту прав і безпеки людини в умовах цифрових трансформацій;

– захист прав і безпеки людини в інформаційній сфері в умовах карантинно-обмежувальних та інших режимних заходів;

– проблеми захисту інформаційної приватності та персональних даних громадян;

– адаптація законодавства України з питань захисту прав і безпеки людини в інформаційній сфері до законодавства ЄС.

Матеріали конференції будуть опубліковані.

Видання НДІІП