ІІІ науково-практична конференція «Роль і місце права інтелектуальної власності та інформаційного права в сучасних умовах»

11-12 листопада 2021 року Державною науковою установою «Інститут інформації, безпеки і права НАПрН України» спільно з Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності НАПрН України було проведено ІІІ науково-практичну конференцію «Роль і місце права інтелектуальної власності та інформаційного права в сучасних умовах».

Участь у конференції прийняли фахівці Навчально-наукового центру інформаційного права та правових питань інформаційних технологій, Факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського університету права НАН України, Національного університету «Чернігівська політехніка» та Ужгородського національного університету (юридичного факультету).

Учасники заходу розглянули низку актуальних питань інформаційного права і права інтелектуальної власності в сучасних умовах, популяризації знань про інтелектуальну власність для розвитку інноваційної, цифрової економіки України.

Матеріали конференції.