IХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави»

30 березня 2018 року відбулася IX Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави». Конференція була організована на базі Національної академії Служби безпеки України спільно з Науково-дослідним інститутом інформатики і права Національної академії правових наук України, Інститутом модернізації змісту освіти МОН України та Міністерством інформаційної політики України за участі представників правоохоронних та інших державних органів, військових формувань, наукових установ і навчальних закладів України, а також представників Секції правового забезпечення національної  безпеки і оборони НАПрН України.

З вітальним словом до учасників конференції звернулись проректор з наукової роботи Національної академії СБУ кандидат юридичних наук, доцент Сергій Фальченко, заступник Міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін, представник Інституту модернізації змісту освіти МОН України кандидат хімічних наук, доцент Олена Дашковська і директор Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України Володимир Пилипчук.

У ході вітальних виступів акцентовано увагу на проблемах управління інформаційною безпекою, окреслено тенденції розвитку інформаційної сфери в галузі безпеки і оборони, питаннях протидії інформаційним війнам, кібератакам та негативному інформаційно-психологічному впливу на шкоду людині, суспільству і державі, а також підготовки та підвищення кваліфікації за напрямом забезпечення кібербезпеки, із захисту персональних даних та стратегічних комунікацій.

Крім того, Володимир Пилипчук окреслив основні загрози національній та міжнародній безпеці, визначив ключові проблеми інформаційної безпеки, які потребують першочергового системного наукового, організаційного і правового опрацювання та обговорення (захисту прав, свобод і безпеки людини в інформаційній сфері; інституційного розвитку та організаційно-правового забезпечення системи інформаційної безпеки; формування системи стратегічних комунікацій як складової системи національної безпеки і оборони відповідно до стандартів країн-членів ЄС і НАТО).

Обговорення проблем управління інформаційною безпекою відбулося під час роботи двох панелей: Панель 1. «Державно-правові проблеми інформаційної та кібернетичної безпеки» (модератори: Володимир Пилипчук – директор Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України; Валентина Панченко – заступник директора Навчально-наукового інституту інформаційної безпеки (з навчальної та наукової роботи) Національної академії СБ України); Панель 2. «Прикладні проблеми забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки в Україні» (модератори: Анатолій Марущак –  директор Навчально-наукового інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів Національної академії СБ України; Олександр Довгань – перший заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України), а також в ході круглого столу на тему «Проблеми формування системи та підготовка фахівців зі стратегічних комунікацій» (модератори: Дмитро Золотухін – заступник Міністра інформаційної політики України та Лариса Компанцева – завідувач кафедри теорії та практики перекладу Національної академії СБ України).

У роботі конференції взяли участь працівники НДІ інформатики і права НАПрН України Марина Беланюк, Іван Доронін, Олена Лебединська, Оксана Радзієвська, Юлія Крилова, Сергій Дорогих, а також представники Апарату РНБО України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Національної поліції України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державного агентства з питань електронного урядування України, Державного комітету з питань телебачення та радіомовлення України, Національного інституту стратегічних досліджень, Національної академії державного управління при Президентові України, Київського національного університету імені Т.Шевченка, Національного університету оборони імені Івана Черняховського, Національної академії СБ України, Львівського та Дніпропетровського державних університетів внутрішніх справ, Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту підготовки юридичних кадрів для СБ України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національного університету «Львівська політехніка», Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», представники громадських організацій, студенти, аспіранти і докторанти.

Учасниками конференції розглянуто низку актуальних проблем та пріоритетів удосконалення вітчизняного законодавства у сфері кібербезпеки, розвитку національної системи кібербезпеки України,  визначення компетенції суб’єктів забезпечення кібербезпеки України, протидії загрозам національній та міжнародній безпеці в інформаційній сфері, ролі публічно-приватного партнерства у кібербезпековій сфері, професійної сертифікації фахівців з інформаційної та кібербезпеки в Україні, формування системи стратегічних комунікацій та підготовки відповідних фахівців для цієї сфери тощо.

За підсумками конференції учасники прийняли рекомендації, спрямовані на:

  • розвиток системи забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки;
  • впровадження нових технологій моніторингу викликів і загроз інформаційній безпеці, виявлення, оцінки та видалення з інформаційного простору держави деструктивної інформації, спрямованої на пропаганду війни, розпалювання національної та релігійної ворожнечі, провокацію масових заворушень, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності України;
  • управління ризиками і новими можливостями в інформаційній сфері;
  • формування національного інформаційного простору;
  • забезпечення наповнення інформаційного простору України національним продуктом;
  • сприяння розвитку публічно-приватного партнерства;
  • впровадження стратегічних комунікацій;
  • захист інформації з обмеженим доступом, насамперед персональних даних, що відносяться до конфіденційної інформації;
  • запровадження підготовки фахівців із стратегічних комунікацій.

Матеріали конференції опубліковані за посиланням:  

http://academy.ssu.gov.ua/ua/page_sci/.

 

 

 

 

 

 

 

 

Видання НДІІП