Інформаційна взаємодія у місцевому самоврядуванні: перспективи правового регулювання

Дубняк М.В. : монографія – Київ: Видавничий дім «АртЕк». – 2019. – 190 с.

 

      Монографію присвячено комплексному дослідженню теоретичних і практичних питань правового регулювання інформаційної взаємодії у місцевому самоврядуванні. Основна увага приділена дослідженню теоретикометодологічних проблем інформаційної взаємодії органів влади з місцевим населенням, порівняльно-правовому аналізу українського та європейського інформаційного законодавства, а також міжнародного права в частині правового регулювання обороту інформації між органами місцевого самоврядування та громадою. Крім того, досліджено інформаційні правовідносини у місцевому самоврядуванні, сформовано специфічні принципи інформаційної взаємодії, розроблено систему термінів. Запропоновано конкретні підходи щодо удосконалення національного законодавства з регулювання інформаційної взаємодії у місцевому самоврядуванні.

      Для науковців, студентів і аспірантів, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, юристів і фахівців інформаційної сфери.

ЗМІСТ 

 

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика інформаційної взаємодії у місцевому самоврядуванні

1.1. Міжнародний досвід організації інформаційної взаємодії у місцевому самоврядуванні
1.2. Правове регулювання інформаційної взаємодії у місцевому самоврядуванні за національним законодавством України
19 
1.3. Правові проблеми забезпечення ефективності інформаційної взаємодії на місцевому рівні
35 

РОЗДІЛ 2. Теоретико-правові засади інформаційної взаємодії у місцевому самоврядуванні

45 
2.1. Соціальна та правова моделі інформаційної взаємодії в процесі прийняття рішень у місцевому самоврядуванні
45 
2.2. Теоретико-методологічні положення здійснення інформаційних правовідносин у місцевому самоврядуванні
60 
2.3. Система специфічних правових принципів інформаційної взаємодії у місцевому самоврядуванні
71 
2.4. Система понятійного апарату інформаційної взаємодії в місцевому самоврядуванні
82 

РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення законодавства України щодо регулювання інформаційної взаємодії у місцевому самоврядуванні

96 
3.1. Загальні теоретико-методологічні підходи щодо удосконалення національного законодавства з регулювання інформаційної взаємодії
96 
3.2. Правове регулювання проведення консультацій з громадськістю та комунікацій суб’єктів місцевого самоврядування в Україні: порівняльно-правовий аспект
113 
3.3. Напрями розвитку правового регулювання громадської експертизи, як інструменту інформаційної взаємодії в законодавстві України
138 

ПІСЛЯМОВА

151 

ЛІТЕРАТУРА

154 
Додаток А
175 
Додаток Б
178 
Додаток В
186 

 

Видання НДІІП