Інформаційне право: сучасні виклики і напрями розвитку

Матеріали першої науково-практичної конференції. 18 жовтня 2018 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2018. – 196 с.
 
       Матеріали конференції, з нагоди 25-ї річниці створення Національної академії правових наук України та 5-ї річниці створення Навчально–наукового центру інформаційного права та правових питань інформаційних технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського, присвячені розгляду теоретико-правових та практичних питаньрозвитку інформаційного права в Україні.
       Для спеціалістів у сферах правотворення, правозастосування та правоохоронної, вчених, фахівців та експертів різних галузей права, науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться реальними та потенційними суспільно-правовими тенденціями і проблемами наслідків сучасного науково-технічного прогресу в інформаційної сфері, своєчасного та належного правового супроводження цих процесів, а також забезпечення прав, свободи і безпеки людини під час поводження з інформацією на сучасному етапі розвитку національного та світового суспільства.
       У конференції взяли участь провідні експерти і вчені наукових установ і навчальних закладів, представники зацікавлених державних органів та громадських організацій. Інформаційну підтримку у проведенні заходу надали: журнали «Інформація і право» та Вісник «КПІ ім. Ігоря Сікорського» «Політологія. Соціологія. Право»
Матеріали подано у авторській редакції.