Інформаційне суспільство: філософсько-правовий вимір

Пилипчук В.Г.,  Дзьобань О.П. - Ужгород : TOB «IBA», 2014. - 282 с.

 

        У монографії досліджуються актуальні філософські та суспільно-правові проблеми становлення інформаційного суспільства в умовах стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та інформаційної глобалізації. Здійснено комплексний розгляд трансформації теоретичних вчень, проблем становлення та особливостей інформаційного суспільства, розкрито феномен інформації як філософсько-правової категорії, актуальні питання захисту інформаційної сфери, правові основи становлення і розвитку інформаційного суспільства в Україні.

        Видання розраховане на фахівців, експертів і вчених, науково-педагогічний склад, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів і докторантів та всіх, хто цікавиться проблемами інформаційного суспільства.

ЗМІСТ
 
 
Вступ
5
 
Розділ 1.
Трансформація наукових вчень про інформаційне суспільство
8
1.1. Генезис теорій і концепцій інформаційного суспільства
8
1.2. Теоретичні та історичні аспекти феномену інформації
48
 
Розділ 2.
Інформація як філософсько-правова категорія
76
2.1. Властивості та особливості інформації як складової соціально організованої матерії
76
2.2. Інформація і право та інформаційні засади права
93
 
Розділ 3.
Проблеми становлення інформаційного суспільства та його особливості
111
3.1. Проблеми формування і розвитку інформаційного суспільства в контексті соціально-економічної діяльності
111
3.2. Інформатизація та інформаційні ресурси як чинники становлення інформаційного суспільства
139
3.3. Суспільство знань як вища форма інформаційного суспільства
159
 
Розділ 4.
Суспільно-правові засади захисту інформаційної сфери України
186
4.1. Глобальне інформаційне протиборство: тенденції, виклики і загрози
186
4.2. Сучасні інформаційні та соціокультурні чинники захисту інформаційної сфери України
195
4.3. Правові засади інформаційних відносин та захисту інформаційної сфери України
213
 
Розділ 5.
Правові основи становлення і розвитку інформаційного суспільства в Україні
227
5.1. Проблеми та пріоритети розвитку правової науки в інформаційній сфері
227
5.2. Концептуальні основи розвитку інформаційного законодавства України
248
 
Висновки
276