Інформаційне та соціально-правове моделювання

Ланде Д. В., Фурашев В. М. : посібник / Д. В. Ланде, В. М. Фурашев ; за заг. ред. Д. В. Ланде. – Київ-Одеса : Фенікс, 2021. – 276 с.

      Видання присвячено проблематиці, пов’язаній з інформаційним та соціально-правовим моделюванням, його теоретичними засадами, відповідними інформаційними процесами, технологіями, системами у правовій та соціальних сферах. Метою посібника є формування системи теоретичних та практичних знань щодо методології професійної діяльності з інформаційного та соціально-правового моделювання, прогнозування, проектування як бази для застосування технологій моделювання при науковому обґрунтуванні необхідності регулювання найважливіших соціально-правових питань. Теоретичні матеріали структуровані у послідовності з логікою їх засвоєння та використання юридичних, інформаційних, програмно-технічних категорій, методів і засобів у практичної діяльності.

      Видання розраховане на студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, представників державних органів та органів місцевого самоврядування. 

Повний текст.

Видання НДІІП