Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону

Матеріали круглого столу / 7 червня 2019 р., м. Вінниця / Упорядн. Дорогих С.О. – ВДПУ, НДІІП НАПрН України. – Київ: ТОВ «Видавничий дім «АртЕк, 2019. – 134 с.

      У збірнику матеріалів круглого столу висвітлено актуальні проблеми інформаційно-правового та організаційно-управлінського забезпечення інноваційного розвитку регіону та шляхи їх вирішення.

      Учасниками конференції стали провідні експерти і вчені наукових установ і навчальних закладів України, представники зацікавлених державних органів та громадських організацій.

      Видання розраховане на широке коло фахівців з інформаційного права та державного управління, науковців, викладачів, аспірантів, студентів та усіх зацікавлених у підвищенні рівня державного управління в країні.

Повний текст.