Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження

Матеріали другої наук.-практ. конф., 29 лист. 2018 р., м. Київ / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. О. Дорогих. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – 168 с.
 
      Матеріали конференції присвячені розгляду питань упровадження та використання технологій Інтернету речей у різних сферах суспільної діяльності; правових аспектів ризиків та бар’єрів щодо впровадження технологій Інтернету речей; проблем правового регулювання в умовах застосування технологій Інтернету речей, зокрема із використанням штучного інтелекту, робототехніки, криптовалют, технологій блокчейн, «хмарних» технологій, «великих даних» тощо, а також питань інноваційного застосування ІКТ в юридичній діяльності та проблем вдосконалення законодавства з питань інформатизації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом, захисту персональних даних, інфраструктурної безпеки, кібербезпеки тощо.
      Участь у конференції взяли провідні експерти і вчені наукових установ і навчальних закладів, представники зацікавлених державних органів та громадських організацій. Доповіді учасників конференції можуть бути корисними для спеціалістів у сферах правотворення, правозастосування та правоохоронної діяльності, фахівців різних галузей права, науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти.