КАЛЮЖНИЙ Р.А., БАЄВ О.О., Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки України

УДК 342 

КАЛЮЖНИЙР.А.,
 
БАЄВ О.О.,
доктор юридичних наук, професор,
академік Міжнародної академії інформатизації
ад’юнкт кафедри інформаційних технологій
Київського національного університету внутрішніх справ
 
 
Анотація. Про стан, недоліки та шляхи удосконалення нормативно-правового забезпечення інформаційної безпеки України.
 
       Закон України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки ” від 09.01.2007 р. № 537-V одним з пріоритетних напрямів державної політики України визначає розвиток інформаційного суспільства та впровадження новітніх інформаційно-комп’ютерних технологій в усі сфери суспільного життя і в діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування [1].
       Інформаційна сфера поступово набуває усіх ознак ключової сфери для життєдіяльності суспільства, його соціальної, економічної і політичної сторін. Успіхи чи невдачі в цій сфері великою мірою визначають загальну ефективність державної політики. Важливого значення за цих умов набувають питання нормативно-правового забезпечення інформаційної безпеки.
   Про актуальність нормативно-правового упорядкування і вдосконалення питань забезпечення інформаційної безпеки свідчить рівень наукових розробок та інтерес вчених й політиків, що знайшло відображення у працях: О. Баранова, К. Бєлякова, В. Брижка,   В. Гавловського, І. Гаврилова, О. Гладківської, М. Гуцалюка М. Жулинського, Л. Задорожньої, О. Зінченка, Г. Лазарєва, А. Марущака, А. Новицького, Б. Раціборинського,    В. Хахановського, В. Цимбалюка, М. Швеця та ін.
      Метою статті є удосконалення нормативно-правового забезпечення інформаційної безпеки України як важливого чинника успішного розвитку інформаційного суспільства.
        Стан нормативно-правового забезпечення інформаційної безпеки України визначається ступенем урегульованості національним законодавством, нормами міжнародного права, міжнародними угодами України суспільних відносин у галузі протидії загрозам її національним інтересам в інформаційній сфері.
        У цілому, нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки України як єдиної системи правового регулювання суспільних відносин у галузі протидії загрозам національним інтересам України в інформаційній сфері є недостатнім, що суттєво знижує потенціал України щодо протидії загрозам її інформаційній безпеці, зміцненню національної безпеки України...