КАМОЦЬКИЙ О.Б., Інформаційна модель структури криміналістичної характеристики невідомого загиблого та розшукові дії по встановленню його особи (стор. 134-138)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2016.2(17).272918

УДК 343.98:002.6

Камоцький О.Б.,
кандидат юридичних наук, доцент
кафедри інформаційного права
та права інтелектуальної власності ФСП НТУУ “КПІ”
 
 
Анотація. Про засади та проблеми інформаційної моделі криміналістичної характеристики невідомого загиблого та приблизний перелік розшукових дій по встановленню його особи, залежно від ситуації, яка склалася на момент виявлення невідомого загиблого.
Ключові слова: інформаційна модель, структура та елементи криміналістичної характеристики, кореляційні зв’язки між ними, методика встановлення особи невідомого загиблого.
Аннотация. О принципах и проблемах информационной модели криминалистической характеристики неизвестного погибшего и приблизительном перечне розыскных действий по установлению его личности в зависимости от ситуации, которая сложилась на момент появления информации о неизвестном погибшем.
Ключевые слова: информационная модель, структура и элементы криминалистической характеристики и корреляционные связи между ними, методика установления личности неизвестного погибшего.
Summary. About principles and problems of the information model of criminological characteristics of personality of unknown deceased person and  indicative list of investigative actions in order to establish his/her identity, depending on the situation that prevailed at the time of the release of information about the unknown victim.
Keywords: the information model, criminological characteristic structure, criminological characteristic elements and correlation links between them, the method of establishing the identity of unknown deceased person.
 
 
        Постановка проблеми. Аналітичні матеріали, проведений нами аналіз судово-слідчої практики та результатів діяльності правоохоронних органів на сучасному етапі їх реорганізації свідчить про наявність проблем з розкриттям тяжких злочинів проти особи, особливо навмисних вбивств в умовах невизначеності по так званих “гарячих слідах”, де однією з найважливіших проблем є встановлення особи невідомого загиблого [1].
        Метою статті є узагальнення елементів криміналістичної характеристики та кореляційних зв’язків між ними, визначення структури криміналістичної характеристики особи невідомого загиблого та приблизного переліку розшукових дій по встановленню його особи в залежності від ситуації, яка склалася на момент її виявлення...
 

 

Видання НДІІП