ХАХАНОВСЬКИЙ В.Г., Запобігання та протидія торгівлі людьми в мережі Інтернет

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2012.2(5).272033

УДК 002.6:343.971

Хахановський В.Г.,
доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри інформаційних технологій
Національної академії внутрішніх справ  
 
 
Анотація. Про запобігання та протидію торгівлі людьми в мережі Інтернет.
Ключові слова: кіберзлочинність, віртуальна педофілія, безпека дітей, мережа Інтернет.
Аннотация. О предупреждении и противодействии торговли людьми в сети Интернет.
Ключевые слова: киберпреступность, виртуальная педофилия, безопасность детей, сеть Интернет .
Summаry. On рreventing and сouteraction of human trafficking in the Internet.
Keywords: cybercrime, virtual pedophilia, child safety, the Internet.
 
        Постановка проблеми. Сьогодні у світі до глобальної мережі Інтернет має доступ близько трьох мільярдів осіб. Виявляється, що 17 % користувачів Інтернету в Європі мешкають у чотирьох країнах – Білорусії, Росії, Молдові та Україні. Росія за таким показником в Європі знаходиться на другому, а Україна – на дев’ятому місці.
     Велика користь від використання Інтернету всім людством, а також дітьми та підлітками сьогодні ні у кого не викликає сумнівів. Можливості спілкування і доступу до інформації, а також до культурних цінностей; доступ до всесвітньої бібліотеки, розвиток дистанційних форм навчання з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій – це далеко не повний перелік тих переваг, що надає глобальна мережа Інтернет.
       Разом з тим, існують й негативні властивості Інтернету, а саме: поширення вірусів,  екстремістської інформації, порнографічної продукції,шахрайство тощо. З метою боротьби з такими негативними явищами у правоохоронних органах країн світу створені відповідні підрозділи, утворюються національні та загальноєвропейська платформи сигналізації кіберзлочинів, організуються різні мережі зв’язку у режимі реального часу, розробляються нормативно-правові акти щодо міжнародного співробітництва правоохоронців, їх співпраці з провайдерами; обов’язків останніх (щодо надання необхідних даних, фільтрації певних ресурсів, зокрема, обмеження доступу до дитячої порнографії тощо).
      Проблемам боротьби з кіберзлочинністю присвятили свої наукові публікації вітчизняні та зарубіжні автори, зокрема: В.М. Бутузов, В.Б. Вєхов, В.Д. Гавловский, В.О. Голубєв, В.Є. Козлов, А.Б. Кочарян, Е.В. Рижков, Б.В. Романюк, В.С. Цимбалюк, І.Р. Шинкаренко, В.П. Шеломенцев, Н.Г. Шурухнов та ін. (див., зокрема, [1 – 6]). Разом з тим, здебільшого вказаними та іншими авторами проблеми боротьби з кіберзлочинністю розглядалися фрагментарно або стосувалися певного аспекту проблеми.
      Метою статті є розгляд однієї з найважливіших проблем сучасності – безпеки дітей у глобальній мережі Інтернет…
 
 
 

 

Видання НДІІП