Кібербезпека «суспільства знань»

Довгань О., Тарасюк А., Ткачук Т. : монографія. – Київ-Одеса : Фенікс, 2021. – 176 с.
 
     У монографії йдеться про фундаментальні засади, особливості та відмінності правового забезпечення кібернетичної безпеки України. За допомогою комплексного методологічного інструментарію та на основі соціонормативного та аксіологічного підходу здійснено порівняльний аналіз правових норм, стосовних забезпечення кібербезпеки людини, суспільства, держави.
     На цій теоретичній та емпіричній основі розроблено концептуальні правові засади забезпечення кібербезпеки України та практичні рекомендації щодо удосконалення відповідних механізмів. Авторська концепція екстраполюється на процеси, пов’язані з російською анексією Криму та неоголошеною війною на сході нашої Держави.
      Монографія стане в пригоді науковцям, викладачам юридичних вузів і факультетів, а також юристам-практикам, працівникам правоохоронних органів та всім, хто цікавиться питаннями сучасного інформаційного права.
 
 
Зміст
 
ВСТУП
4

Розділ І. «СУСПІЛЬСТВО ЗНАНЬ» ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО ДИСКУРСУ

 
1.1. Генезис теорій інформаційної безпеки суспільства, як базової константи кібербезпеки «суспільства знань»
8
1.2. Генезис забезпечення кібербезпеки «суспільства знань»
27
Висновки до розділу 1
52

Розділ ІІ. ЛЮДИНА У КІБЕРПРОТСОРІ: ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 
2.1. Аналіз правового регулювання
55
2.2. Аналіз вразливостей до кіберзагроз
67
2.3. Міжнародна практика попередження кіберзагроз людині
84
Висновки до розділу 2
94

Розділ IІІ. ПРАВОВА ЗАХИЩЕНІСТЬ СУСПІЛЬСТВА У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У КІБЕРПРОСТОРІ

 
3.1. Концепція «суспільства знань» у системі концепцій інформаційного суспільства
97
3.2. Правовий чинник у попередженні кіберзагроз сучасному «суспільству знань»
118
3.2.1. Глобальний аспект правової захищеності суспільства від кіберзагроз
123
3.2.2. Засадничі положення законотворчої та правозастосовної практики у сфері забезпечення кібербезпеки «суспільства знань»
131
3.2.3. Морально-етична складова правового чинника у розвитку «суспільства знань»
136
3.3. Теоретико-правове підґрунтя системи соціального регулювання в «суспільстві знань»
144
Висновки до розділу 3
163
ВИСНОВКИ
168