Кібербезпека України на сучасному етапі державотворення: теоретико-правові основи

Тарасюк А. В. : монографія / А. В. Тарасюк. – Київ; Одеса : Фенікс, 2020. – 404 с.
 
      У монографії йдеться про фундаментальні засади, особливості та відмінності правового забезпечення кібернетичної безпеки України. За допомогою комплексного методологічного інструментарію та на основі соціонормативного та аксіологічного підходу здійснено порівняльний аналіз правових норм стосовно забезпечення кібербезпеки людини, суспільства, держави.
      На цій теоретичній та емпіричній основі розроблено концептуальні правові засади забезпечення кібербезпеки України та практичні рекомендації щодо удосконалення відповідних механізмів. Авторська концепція екстраполюється на процеси, пов’язані з російською анексією Криму та неоголошеною війною на сході нашої держави.
      Монографія стане в пригоді науковцям, викладачам юридичних вузів і факультетів, а також юристам-практикам, працівникам правоохоронних органів та всім, хто цікавиться питаннями сучасного інформаційного права.