Консолідована система нормативно-правової інформації в умовах децентралізації державної влади в Україні – невід’ємна складова демократії

Корж І. Ф., Ланде Д. В., Лихоступ С. В. : монографія / І. Ф. Корж, Д. В. Ланде, С. В. Лихоступ ; за заг. ред. І. Ф. Корж. – Київ; Одеса : Фенікс, 2020. – 388 с.
 
      Колективна монографія присвячена: теоретичним і практичним інформаційно-правовим проблемам щодо доступу громадян України до нормативно-правової інформації; питанням реформування суспільних відносин у процесі децентралізації, як на центральному, так і муніципальному рівнях; дослідженню стану організаційно-правових основ осучаснення місцевого самоврядування (реформування представницьких органів, надання ними адміністративних послуг громадам, взаємодії публічних органів з громадянським суспільством, стану впливу децентралізації на регіональні відносини, трансформації суспільних відносин у процесі утворення об’єднаних територіальних громад тощо).
        У монографії розкрито інформацію як основу інформаційного суспільства, як механізм комунікації публічної влади з суспільством; обгрунтовано важливість вільного доступу громадян до правової інформації (включаючи публічну інформацію у формі відкритих даних); досліджено механізми доступу до відкритих даних; розкрито та проаналізовано стан і напрями цифрової трансформації (цифровізації) України.
      В роботі проаналізовано функціонування різних видів інформаційних технологій інформування громадян з правових питань, а також напрацьовано основні напрями здійснення консолідації нормативно-правової інформації в Україні. Робиться висновок, що найбільш оптимальним механізмом правового інформування громадян має стати національна консолідована система нормативно-правових актів, створена на базі веб-порталу Верховної Ради України.

Видання НДІІП