КРАСНОСТУП Г.М., Перспективи правового регулювання конвергентних медіа: складність практичного застосування регуляторних механізмів

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2014.3(12).272561

УДК 007:304:001

КРАСНОСТУП Г.М.,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,
НДІІП НАПрН України
 
 
Анотація. Про правове регулювання суспільних відносин щодо конвергентних медіа та регуляторні механізми в інформаційній сфері.
Ключові слова: традиційні, нові, соціальні та конвергентні засоби масової інформації.
Аннотация. О правовом регулировании общественных отношений относительно конвергентных медиа и регуляторных механизмах в информационной сфере.
Ключевые слова: традиционные, новые, социальные и конвергентные средства массовой информации.
Summary. About the legal adjusting of public relations in relation to convergence media, as well as practical application of regulation mechanisms in an information sphere.
Keywords: information, traditional, new, social and convergence media.
 
 
        Постановка проблеми. З моменту своєї появи засоби масової інформації стали найважливішим інструментом свободи вираження поглядів.
Останні дослідження та публікації фахівців у сфері інформаційного права, зокрема, О. Баранова, О. Вознесенської, Д. Дуцик, О. Ляхова, Л. Мудрак, Д. Проценко, О. Рачинська, Д. Тупчієнко Т. Шевченка свідчать, що вони зробили значний внесок у дослідження правового регулювання суспільних відносин щодо діяльності засобів масової інформації в мережі Інтернет. Разом з цим, більш глибокого дослідження потребує питання перспектив правового регулювання конвергентних медіа, а також формування та реалізації державної політики у цій сфері.
        Метою статті є визначення сутності і змісту такого поняття як “засіб масової інформації”, його видів, розробка практичних рекомендацій щодо правового регулювання суспільних відносин стосовно діяльності конвергентних медіа.
        Виклад основних положень. Майже третина громадян України є користувачами мережі Інтернет – за підрахунками Міжнародного союзу електрозв’язку їх кількість становить близько 15 млн. Громадяни України дедалі активніше опановують нові форми комунікацій, зокрема “соціальні медіа”: ними охоплено близько 7 – 8 млн. наших співвітчизників, тобто в Україні стрімко формується масова Інтернет-аудиторія та специфічне “мережеве” соціокультурне середовище, що за своїми основними параметрами буде подібним до таких у розвинених країнах [1]…
 
 

 

Видання НДІІП