КРАСНОСТУП Г.М., Перспективи співробітництва з КНР у сфері телебачення і радіомовлення

УДК 654:197 (9/4)
 
КРАСНОСТУП Г.М.,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,
Науково-дослідний інститут інформатики і права
Національної академії правових наук України
 
 
Анотація. Стаття присвячена розгляду стану телебачення та радіомовлення КНР, а також виробленню рекомендацій для подальшого співробітництва у цій сфері.
Ключові слова: інформація, засоби масової інформації, телебачення, радіо, Інтернет.
Аннотация. Статья посвящена состоянию телевидения и радиовещания КНР, а также разработке рекомендаций для дальнейшего сотрудничества в этой сфере.
Ключевые слова: информация, средства массовой информации, телевидение, радио, Интернет.
Summary. The article is devoted to consideration of Chinese Television and Radio, and formulation of recommendations for further cooperation in this field.
Keywords: information, media, Television, Radio, Internet.
 
 
   Постановка проблеми. Ефективність формування та реалізації державної інформаційної політики залежить від врахування досвіду інших країн у цій сфері.
Питання європейської інтеграції віднедавна постійно перебувають у колі наукових інтересів багатьох вітчизняних науковців. Останні дослідження та публікації фахівців у сфері інформаційного права, зокрема, Баранова О.О., Іванова В.Ф., Шевченка Т.С. свідчать, що вони зробили значний внесок у дослідженні правового регулювання організації діяльності засобів масової інформації європейських країн.
        Разом з цим, більш глибокого дослідження потребує досвід східних країн з правового регулювання сфери телебачення і радіомовлення.
        На сьогоднішній день в Україні зареєстровано дані про 1693 телерадіоорганізації та суб'єкта інформаційної діяльності. При цьому державний сегмент сфери телебачення і радіомовлення становить не більше 2,5 % від загальної кількості телерадіоорганізацій. Зовсім іншою ситуація є в Китайській Народній Республіці, де власником всіх телерадіокомпаній є Уряд.
     Метою статті є дослідження сучасного стану китайського телебачення та радіомовлення, розвитку нових медіа в Китаї, а також визначення напрямів для поглиблення співпраці між нашими країнами.
            Виклад основних положень. Китайське телебачення досить різноманітне.
     Формування та реалізація державної політики Китаю у сфері телебачення і радіомовлення здійснюється Головним державним управлінням радіомовлення, кінематографії та телебачення Китайської Народної Республіки, яке має статус міністерства.
            Сьогодні можна визначити наступні особливі риси китайського телебачення:
·  власником всіх телерадіокомпаній є Уряд;
·  телебачення є рупором правлячої партії та Уряду…