КРАСНОСТУП Г.М., Питання законодавчого забезпечення створення в Україні суспільного телебачення і радіомовлення

УДК 007:304:001

КРАСНОСТУП Г.М.,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,
Науково-дослідний інститут інформатики і права
Національної академії правових наук України
 
 
Анотація. Стаття присвячена дослідженню правового регулювання суспільних відносин щодо забезпечення створення Суспільного телебачення і радіомовлення України та розробці практичних рекомендацій з порушеного питання.
Ключові слова: засоби масової інформації, Суспільне телебачення і радіомовлення.
Аннотация. Статья посвящена исследованию правового регулирования общественных отношений по обеспечению создания Общественного телевидения и радиовещания Украины и разработке практических рекомендаций по данному вопросу.
Ключевые слова: средства массовой информации, общественное телевидение и радио.
Summary. The article investigates the legal regulation of social relations to ensure the establishment of the Public Television and Radio Broadcasting of Ukraine and the development of practical recommendations on this issue.
Keywords: media, Public Television and Radio.
 
 
        Постановка проблеми. У процесі створення Суспільного телерадіомовлення з’явилася низка проблем, що потребують вирішення, а Закон України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України” [1] (далі – Закон) вимагає доопрацювання, зокрема у частині визначення функцій та завдань обласних державних телерадіокомпаній.
        Оскільки прийняття Закону передбачено міжнародними зобов’язаннями України і домовленостями, досягнутими з Європейським Союзом, 1 – 2 липня цього року відбулася міжнародна конференція “Від державного до суспільного мовлення”, організована Національною телекомпанією України спільно з проектом Ради Європи та Уряду Канади “Впровадження європейських стандартів в українському медійному середовищі”, Європейською мовною спілкою. Відбулося обговорення пріоритетів впровадження Закону у відповідність до європейських правових стандартів, враховуючи зобов’язання перед Радою Європи та Європейським Союзом. У рамках конференції були розроблені рекомендації стосовно ключових елементів реформи та подальших кроків.
        На сьогодні в Україні триває широка дискусія щодо шляхів реалізації Закону. Останні дослідження та публікації фахівців у сфері інформаційного права, зокрема, О. Баранова, В. Бебика, О. Большакової, Р. Головенка, В. Горобцова, В. Іванова, Д. Котляра, І. Розкладая, Т. Шевченка свідчать, що вони зробили значний внесок у дослідженні правового регулювання суспільних відносин щодо забезпечення створення Суспільного телебачення і радіомовлення в Україні…