Круглий стіл: «Актуальні проблеми реалізації правоохоронних функцій служби безпеки України в сучасних умовах»

12 листопада 2021 року в Національній академії Служби безпеки України за участі Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» та інших провідних наукових установ і закладів вищої освіти України, представників профільних комітетів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, Консультативної місії ЄС з питань реформування сектору цивільної безпеки України, а також експертів із числа країн-членів ЄС і НАТО відбувся міжнародний круглий стіл «Актуальні проблеми реалізації правоохоронних функцій Служби безпеки України в сучасних умовах».

Під час роботи круглого столу було розглянуто низку актуальних питань щодо реалізації правоохоронних функцій СБ України у сфері забезпечення державної безпеки, шляхів оптимізації правоохоронної діяльності СБ України та її нормативно-правового регулювання в сучасних умовах, відповідного досвіду іноземних спецслужб і шляхів його адаптації в українських реаліях, а також міжнародного співробітництва СБ України у правоохоронній сфері.

Зокрема, учасники круглого столу з урахуванням рекомендацій ПАРЄ та досвіду правоохоронної діяльності спецслужб іноземних держав акцентували увагу на сучасних проблемах трансформації правоохоронних функцій СБ України з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією, досудового слідства тощо. За результатами розгляду вказаних та інших питань було рекомендовано зосередити увагу СБ України на виконанні таких правоохоронних функцій:

– розслідуванні злочинів проти основ національної безпеки України, тероризму, злочинів у сфері охорони державної таємниці, а також злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку;

– протидії організованій злочинній діяльності міжрегіональних і транснаціональних організованих злочинних угруповань з подальшою поетапною оптимізацією у визначеному законодавством порядку повноважень СБ України у цій сфері;

– запобіганні правопорушень у сфері державної безпеки України.

Водночас, рекомендовано забезпечити подальший розвиток системи демократичного цивільного контролю над СБ України, удосконалення механізмів ознайомлення громадськості з результатами діяльності спеціальної служби, а також сприяти подальшому розвитку системи стратегічних комунікацій СБ України та інших суб’єктів сектору безпеки і оборони України з урахуванням відповідного досвіду і стандартів країн-членів НАТО.