Круглий стіл «Створення та організація діяльності системи військової юстиції України»

16 липня  2022 року  ДНУ ІІБП НАПрН України спільно з Міністерством оборони України, Генеральним  штабом Збройних Сил України, Апаратом Верховної Ради України,   Секцією права національної безпеки та військового права Національної академії правових наук України проведено Круглий стіл «Створення та організація діяльності системи військової юстиції України».

У ході круглого столу розглянуто такі питання:

– міжнародний та історико-правовий досвід становлення і розвитку суб’єктів системи військової юстиції в Україні та державах-членах НАТО;

– проблеми реорганізації Військової служби правопорядку у Військову поліцію, її завдання, функції та порядок взаємодії з військовими формуваннями;

– організаційно-правові проблеми відновлення та організації діяльності підрозділів військової прокуратури в системі органів прокуратури України;

– створення та організація діяльності військових судів, як складової системи демократичного контролю над воєнною організацією держави;

– додержання прав і свобод військовослужбовців та членів їх сімей, захист цих прав у судах, проблеми організації діяльності та розвитку адвокатури у військовій сфері.

Матеріали Круглого столу опубліковані в збірнику.