Круглий стіл на тему: «Інформаційне суспільство: держава. Право, бізнес»

28 вересня 2012 року в Національному інституті стратегічних досліджень відбувся «круглий стіл» на тему: «Інформаційне суспільство: держава. Право, бізнес», організований спільно з Науково-дослідним центром правової інформатики НАПрН України та Видавництвом «Академпрес».

У роботі круглого столу взяли участь представники Верховної Ради України, заінтересованих центральних органів виконавчої влади і правоохоронних органів України, представники ІТ бізнесу, засобів масової інформації, наукових установ і навчальних закладів України.

В ході круглого столу було розглянуто актуальні питання формування державної політики в інформаційному суспільстві в контексті нових викликів і загроз, сучасні тенденції розвитку інформаційного права, чинники впливу інформаційного суспільства на бізнес тощо.

Відкрили круглий стіл перший заступник директора НІСД Ярослав Жаліло, директор НДЦПІ НАПрН України Володимир Пилипчук і генеральний директор Видавництва «Академпрес» Віталій Андрейчук.

Активну участь у розгляді піднятих проблем взяли завідувач відділу НІСД Дмитро Дубов, заступник директора департаменту інформаційної політики Держкомтелерадіо України Ганна Красноступ, головний науковий співробітник НДЦПІ НАПрН України Наталія Савінова, головний науковий співробітник НІСД Микола Ожеван, завідувачі науковими відділами НДЦПІ НАПрН України Костянтин Беляков і Віталій Цимбалюк та інші.

В ході обговорення та підведення підсумків круглого столу було, зокрема, акцентовано увагу на необхідності комплексної розробки, з поєднанням різних функціональних напрямів інформаційної діяльності (інформатизація, зв'язок, телекомунікації, економіка, фінанси, освіта і наука тощо), чітких засад інформаційної політики, спрямованої на сталий розвиток суспільства і держави, а також на формування дієвих механізмів запобігання і нейтралізації нових викликів і загроз в інформаційній сфері.

Надалі запропоновано проводити наукові заходи, спрямовані на цільовий розгляд складових інформаційного суспільства за функціональними напрямами інформаційної діяльності за участі необхідних фахівців, експертів і вчених.

Видання НДІІП