Круглий стіл на тему: «Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону»

24 травня 2018 року на базі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського проведено круглий стіл на тему: «Інформаційно-правове  та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону».

Круглий стіл було організовано Науково-дослідним інститутом інформатики і права Національної академії правових наук України, Головним територіальним управлінням юстиції у Вінницькій області, Міжрегіональним управлінням Нацдержслужби у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях та кафедрою правових наук і філософії ВДПУ імені Михайла Коцюбинського.

Участь у його роботі взяли представники Вінницької обласної державної адміністрації, обласної ради, співробітники Національної академії правових наук України, фахівці в галузі інформаційного права та публічного управління, керівники та службовці державних органів та органів місцевого самоврядування, помічники народних депутатів, керівники місцевих судів та судді, працівники правоохоронних органів, експерти, представники засобів масової інформації, а також науково-педагогічний склад і студенти вищих навчальних закладів м. Вінниця.

Засідання круглого столу відкрили ректор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Наталія Лазаренко, голова Вінницького міського суду Вінницької області Андрій Михайленко, начальник Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях Костянтин Герасимюк, перший заступник директора з наукової роботи НДІ інформатики і права Національної академії правових наук України Олександр Довгань.

Перед початком роботи наукового форуму Олександр Довгань від імені керівництва  Національної академії правових наук України та НДІ інформатики і права Національної академії правових наук України привітав ректора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Наталію Лазаренко з присвоєнням їй Почесного звання «Заслужений працівник освіти України» і побажав нових досягнень у справі розвитку вітчизняної освіти і науки, підготовки кадрів та зміцнення науково-технічного потенціалу України.

 

У ході круглого столу перший заступник директора з наукової роботи  НДІ інформатики і права Національної академії правових наук України Олександр Довгань здійснив презентацію і зупинився на значенні «освіти -  науки - інновацій» у формуванні глобального інноваційного індексу для України. Акцентував увагу на значенні потенціалу освіти і фундаментальної науки, нових сфер економічної діяльності, людського капіталу, творчої здібності людей, їх інноваційної якості, інтелектуального капіталу, інноваційної культури на стан інноваційного розвитку регіону і держави в цілому. Підсумовуючи відзначив, що в Україні є всі умови для здійснення переходу на більш високий технологічний рівень розвитку (наявність професійних кадрів та здатність виробляти та використовувати інформаційно-комунікаційні та цифрові технології. Реальні успіхи українських IТ-компаній на міжнародних ринках підтверджує статистика).

 

 

Завідувач кафедри правових наук та філософії ВДПУ імені Михайла Коцюбинського Олександр Яременко висвітлив проблемні питання правової інституалізації віртуального простору як основи для інноваційного розвитку. Ігор Корж,  завідувач наукової лабораторії проблем інформатизації та розвитку систем правової інформації Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України, зупинився на значенні інформації в житті суспільства в сучасних умовах. При цьому він зазначив, що в умовах розбудови інформаційного суспільства процес доступу до правової інформації, яка є різновидом публічної, її отримання є життєво необхідним. Акцентував увагу на доцільності створення консолідованої системи нормативно-правової інформації, що гарантуватиме право громадян на участь в управлінні державними справами в умовах децентралізації державної влади в Україні.

Активну участь у дискусії взяли: Костянтин Яремчук, суддя Вінницького окружного адміністративного суду; Олександр Лашко, голова ГО «Інформаційно-правовий центр «Захист права на інформацію»; Олександр Банасько, суддя Господарського суду Вінницької обл.; Алла Богданова, заступник завідувача відділу – завідувач сектору фізико-хімічних досліджень Вінницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та інші.

Учасники круглого столу висвітлили й інші актуальні питання, зокрема: інноваційний розвиток Вінниччини в умовах становлення інформаційного суспільства; організаційно-правові аспекти державного управління інформаційною та інноваційною сферою регіону; правовий режим державних та комунальних інформаційних ресурсів регіону; інформаційно-правове забезпечення взаємодії засобів масової інформації та суб’єктів владних повноважень; інформаційні та інноваційні технології в розвитку освітнього простору регіону; роль правоохоронних та судових органів в розвитку інформаційної та інноваційної сфери регіону; місце і роль державної служби в інноваційному розвитку (до 100-річчя державної служби в Україні).

 

Матеріали круглого столу будуть опубліковані.  

 

Видання НДІІП