Круглий стіл на тему: «Особливості захисту персональних даних в сучасному кіберпросторі: правові та техніко-технологічні аспекти»

10 жовтня 2013 року в Національному інституті стратегічних досліджень при Президентові України за участі фахівців Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України  відбувся круглий стіл на тему «Особливості захисту персональних даних в сучасному кіберпросторі: правові та техніко-технологічні аспекти».

На початку засідання круглого столу було заслухано доповідь Гнатюка С.Л., головного консультанта Відділу досліджень інформаційного суспільства та інформаційних стратегій НІСД на тему: «Особливості захисту персональних даних в сучасному кіберпросторі: правові та техніко-технологічні аспекти». В ході доповіді було висвітлено актуальні проблеми та особливості захисту персональних даних у кіберпросторі, відповідний досвід європейських країн, а також тенденції і проблеми захисту персональних даних в Україні.

Активну участь у обговоренні доповіді взяли представники Міністерства юстиції України, Державної служби України з питань захисту персональних даних, Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України, зокрема, Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Баранов О.О., Бєляков К.І., а також низки інших наукових установ і навчальних закладів, державних і правоохоронних органів України.    

За результатами обговорення було констатовано наявність системних проблем в організації і правовому регулюванні захисту персональних даних, передумов до порушення прав людини у цій сфері, зокрема, у діяльності підприємств та організацій, що надають інформаційні, банківські та інші послуги фізичним і юридичним особам, а також надано відповідні рекомендації і пропозиції щодо їх вирішення у контексті євроінтеграційних процесів.