ЛАНДЕ Д.В., Захист персональних даних в Україні у дзеркалі веб-простору

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2012.2(5).271952

УДК 340.13+681.3+519.8

Ланде Д.В.,
доктор технічних наук, старший науковий співробітник
 
 
Анотація. Досліджується взаємозвязок між подіями, повязаними з проблематикою захисту персональних даних в Україні, та їх відбиттям на веб-ресурсах мережі Інтернет. Представлено механізми дисперсійного, вейвлет- і фрактального аналізу часових рядів обсягів тематичних публікацій. Наведено методологічні принципи дослідження, показано дієвість розглянутих механізмів для аналізу тенденцій соціальних явищ.
Ключові слова: захист персональних даних, Інтернет, веб-середовище, статистичний аналіз, ретроспективний аналіз.
Аннотация. Исследуется взаимосвязь между событиями, связанными с проблематикой защиты персональных данных в Украине, и их отражением на веб-ресурсах сети Интернет. Представлены механизмы дисперсионного, вейвлет- и фрактального анализа часовых рядов объемов тематических публикаций. Приведены методологические принципы исследования, показана действенность рассмотренных механизмов для анализа тенденций социальных явлений.
Ключевые слова: защита персональных данных, Интернет, веб-среда, статистический анализ, ретроспективный анализ.
Summary. Intercommunication is explored between events, related to issues of protection of the personal data in Ukraine, and their reflection on Internet web-resourses. The mechanisms of dispersional, wawelet- and fractal analysis of rows of sentinels of volumes of thematic publications are presented. Methodological principles of research are resulted, effectiveness of the considered mechanisms is shown for the analysis of tendencies of the social phenomena.
Keywords: protection of the personal data, Internet, web-environment, statistical analysis, retrospective analysis.
 
        Постановка проблеми. Системні дослідження такого багатоаспектного процесу, як захист персональних даних становлять не тільки теоретичний, а й суто практичний інтерес. Ці дослідження набувають особливої актуальності у нашій країні саме в даний час, коли Кабінет Міністрів України пропонує внести зміни до Закону “Про захист персональних даних” [1] та усунути прогалини, які були виявлені у ході застосування закону з 1 січня 2011 року. Відповідний законопроект, який розробило Міністерство юстиції, був ухвалений 10 травня 2012 року на засіданні Уряду. Цим законопроектом Уряд пропонуватиме Верховній Раді конкретизувати механізми захисту персональних даних, які у чинному законі виписані у більш загальний спосіб. Крім того, з урахуванням виявлених проблем, пропонується спростити державну реєстрацію баз персональних даних, а також розширити права суб’єкта персональних даних...
 
 
 
 

 

Видання НДІІП