ЛЕОНОВ Б.Д., ЄВТУШЕНКО Є.В., Публічні закупівлі в електронній системі “ProZorro” за стандартами ЄС (стор. 107-113)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2016.4(19).272988

УДК 399.187:338.242+ 681

ЛЕОНОВ Б.Д.,
 
 
ЄВТУШЕНКО Є.В.,
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
провідний науковий співробітник Українського науково-дослідного
інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ,
провідний спеціаліст Українського науково-дослідного інституту
спеціальної техніки та судових експертиз СБУ
 
 
Анотація. У статті висвітлено організацію і проблеми, що виникають у відомствах, підприємствах та установах бюджетної сфери власності під час проведення публічних закупівель в системі електронних закупівель “ProZorro” за участю іноземних виробників, а також шляхи вирішення цих проблем.
Ключові слова: “ProZorro”, публічні закупівлі, система електронних закупівель, іноземні виробники, зовнішньоекономічна діяльність.
Аннотация. В статье освещены организация и проблемы, возникающие в ведомствах, предприятиях и учреждениях бюджетной собственности во время проведения публичных закупок в системе электронных закупок “ProZorro” при участии иностранных производителей, а также пути решения этих проблем.
Ключевые слова: ProZorro”, публичные закупки, система электронных закупок, иностранный производитель, внешнеэкономическая деятельность.
Summary. The article is indicating issues of organization and the problems arising in the departments, enterprises and institutions of public sector property during public procurement using e-procurement system “ProZorro” with foreign manufacturers, as well as solutions for those problems.
Keywords: “ProZorro”, public procurement, e-procurement system, foreign manufacturers, foreign economic activity.
 
 
        Постановка проблеми. Ринки державних закупівель Європейського союзу та України вкрай цікаві для бізнесу. Однак, через ряд обмежень європейський бізнес практично не бере участі в державних закупівлях України, у той же час, український бізнес фактично не має можливості прямої участі в державних закупівлях ЄС. Тому наступним напрямом розвитку державних закупівель є інтеграція з аналогічними системами ЄС. У сегменті технічного регулювання Україна за планом імплементації регламентів, гармонізованих з ЄС, до кінця 2016 року повинна підписати перші договори про взаємне визнання системи оцінки якості між Україною та Європою. Це означатиме, що українські підприємства зможуть без додаткової сертифікації поставляти свою продукцію в Європу, а європейські компанії у зворотному напрямку ввозити свої товари. Таким чином, проведення реформи державних закупівель зі створення на ринку України конкурентного середовища між резидентами та нерезидентами є актуальним питанням...
 
 
 

Видання НДІІП