МАРУЩАК А.І., Інформаційно-правові аспекти протидії кіберзлочинності (ст. 127-132)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.1(24).273217

УДК 342.52

Марущак А.І.,
доктор юридичних наук, професор,
директор Навчально-наукового інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів СБУ Національної академії Служби безпеки України
 
 
Анотація. У статті досліджуються питання інформаційно-правових аспектів протидії кіберзлочинності в Україні. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення інформаційного та кримінального процесуального законодавства з метою підвищення ефективності розслідування кіберзлочинів правоохоронними органами України.
Ключові слова: кіберзлочин, правоохоронні органи, інформаційне право, протидія кіберзлочинності.
Summary. The article deals with the issues of information law aspects of counteraction to cybercrime in Ukraine. The proposals on improvement of information and criminal procedural legislation are formulated in order to increase the effectiveness of the investigation of cybercrime by law enforcement agencies of Ukraine.
Keywords: cybercrime, law enforcement agencies, information law, counteraction to cybercrime.
Аннотация. В статье исследуются вопросы информационно-правовых аспектов противодействия киберпреступности в Украине. Сформулированы предложения по усовершенствованию информационного и уголовного процессуального законодательства с целью повышения эффективности расследования киберпреступлений правоохранительными органами Украины.
Ключевые слова: киберпреступление, правоохранительные органы, информационное право, противодействие киберпреступности.
 
 
      Постановка проблеми. Комп’ютерна або кіберзлочинність набула міжнародних масштабів, кількість злочинів у сфері інформаційних технологій постійно зростає. Серйозне занепокоєння викликає використання та розповсюдження програм-вірусів, “троянів”, фішингових програм, поширення фактів несанкціонованого доступу до державних інформаційних ресурсів, викрадення інформації з баз даних, знищення та модифікація даних у інформаційних системах, перехоплення інформації тощо.
      Україна останніми роками дедалі більше відчуває на собі масштаби кібернетичних загроз і їх негативні наслідки. Так, у 2017 році підрозділами Національної поліції України розслідувалось понад 21,7 тис. кримінальних правопорушень у сфері інформаційних технологій. У 2017 році виявлено майже 14 тис. таких кримінальних правопорушень...