МАРУЩАК А.І., ПЕТРОВ С.Г., Зміст поняття “державні електронні інформаційні ресурси” (ст. 15-21)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.4(27).273312

УДК 341.217:342.52

Марущак А.І.,
 
Петров С.Г.,
доктор юридичних наук, професор,
директор Навчально-наукового інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів СБУ Національної академії Служби безпеки України
кандидат юридичних наук, співробітник СБ України
 
 
Анотація. У статті досліджується зміст поняття “державні електронні інформаційні ресурси”. На основі аналізу нормативно-правових актів і поглядів науковців сформульовано відповідне визначення.
Ключові слова: інформація, ресурс, державні інформаційні ресурси, державні електронні інформаційні ресурси.
Аннотация. В статье исследуется содержание понятия “государственные электронные информационные ресурсы”. На основании анализа нормативно-правовых актов и взглядов ученых сформулировано соответствующее определение.
Ключевые слова: информация, ресурс, государственные информационные ресурсы, государственные электронные информационные ресурсы.
Summary. The article deals with meaning of the term “State Electronic Information Recourses”. Appropriate definition is formulated based upon the legal acts and scientific views analysis.
Keywords: information, resources, state information recourses, state electronic information recourses.
 
 
   Постановка проблеми. У чинних нормативно-правових актах України використовується низка термінів у сфері інформаційно-правових відносин, які не завжди є взаємоузгодженими між собою. Наприклад, “інформаційний ресурс”, “державні ресурси”, “державні інформаційні ресурси”, “державні електронні інформаційні ресурси” тощо. Від змісту відповідних понять залежить обсяг повноважень окремих органів державної влади, відповідальних за формування і здійснення державної інформаційної політики, захист інформації, протидію кіберзлочинності тощо. Таким чином, виникає потреба у науково-теоретичному обґрунтуванні змісту відповідних понять, зокрема поняття “державні електронні інформаційні ресурси”...