Медіабезпека людини: засади інформаційно-правової політики

Головко О. М. : Монографія – Київ: Видавничий дім «АртЕк». – 2019. – 168 с.

 

      В монографії здійснено міждисциплінарне дослідження феномену медіабезпеки людини. Проаналізовано політичні, філософські та правові проблеми забезпечення медіабезпеки людини з огляду на становлення інформаційного суспільства, розширення спектру інформаційнопсихологічних небезпек та утвердження нового формату ведення війни згідно концепції DIME wars.

     Видання розраховано на науковців, студентів і аспірантів, працівників органів державної влади, юристів, журналістів і фахівців з медіаграмотності. 

ЗМІСТ 

 

ПЕРЕДМОВА 

4

РОЗДІЛ 1. Методологія дослідження політико-правових основ забезпечення медіабезпеки людини

8
1.1. Поняття та тенденції інформаційної політики України
1.2. Основні підходи до визначення сутності та значення інформаційної безпеки людини
28
1.3. Медіабезпека людини як сегмент інформаційної безпеки, її співвідношення з інститутом прав людини
46 

РОЗДІЛ 2. Політико-правові заходи протидії небезпекам та загрозам медіабезпеці людини

64

2.1. Основні характеристики небезпек та загроз медіабезпеці людини та політико-правові заходи протидії їм в Україні
64
2.2. Класифікація небезпек та загроз медіабезпеці людини
79
2.3. Політико-правові заходи попередження загроз медіабезпеці людини
90

РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення політико-правових заходів забезпечення медіабезпеки людини

104

3.1. Політико-правові заходи протидії небезпекам та загрозам безпеці людини у медіапросторі
104
3.2. Практичні рекомендації щодо вдосконалення політико-правових заходів протидії небезпекам та загрозам медіабезпеці людини
104

ПІСЛЯМОВА

140 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
146

 

Видання НДІІП