Меморандум про співробітництво

2 серпня 2022 року укладено Меморандум про співробітництво між Державною науковою установою «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» та Державним університетом інфраструктури та технологій.

Сторони домовились про наукове і науково-педагогічне співробітництво у сфері національної безпеки, інфраструктури, технологій і права, у т.ч. правового забезпечення безпеки об’єктів інформаційної та критичної інфраструктури транспорту.

Першим кроком спільної діяльності стало створення Навчально-наукового центру правового забезпечення безпеки об’єктів інформаційної та критичної інфраструктури транспорту, який здійснюватиме теоретичні та прикладні дослідження у сфері правового забезпечення безпеки об’єктів інформаційної та критичної інфраструктури транспорту, а також регулювання суспільних відносин у цій сфері. Завданням Навчально-наукового центру є напрацювання теоретичних і практичних матеріалів, які сприятимуть повоєнному відновленню та подальшому розвитку сучасної інфраструктури і технологій в галузі транспорту в умовах цифрових трансформацій і розбудови інформаційного суспільства, європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також сприяння розвитку освіти і науки у сфері національної безпеки, інфраструктури, технологій і права.

Видання НДІІП