Міжнародна конференція «Інформаційні технології і безпека: проблеми наукового і правового забезпечення кібербезпеки в сучасному світі»

26 травня 2011 року відбулася міжнародна конференція на тему: «Інформаційні технології і безпека: проблеми наукового і правового забезпечення кібербезпеки в сучасному світі», організована Науково-дослідним центром правової інформатики НАПрН України спільно з Національним інститутом стратегічних досліджень та Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України.
 
Метою заходу було обговорення актуальних питань безпеки в інформаційному суспільстві та проблем забезпечення кібербезпеки у сучасному світі та в Україні. У конференції взяли участь представники Апарату Верховної Ради України, Міністерства оборони України, Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Головного управління державної служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, посадові особи органів виконавчої влади, експерти у сфері національної безпеки і оборони, представники неурядових організацій, навчальних закладів і наукових установ, а також представники іноземних та міжнародних організацій.
 
Вступне слово перед учасниками заходу виголосив директор Науково-дослідного центру правової інформатики НАПрН України Володимир Пилипчук. Він підкреслив, що значимість винесеної на обговорення проблеми, наочно підтверджується положеннями ст. 17 Конституції України згідно з якою забезпечення інформаційної безпеки є однією з основних функцій держави і справою всього Українського народу. В контексті порядку денного конференції він запропонував звернути увагу на такі питання системного характеру:
 
1) в сучасних умовах глобалізації та розбудови світового інформаційного простору нагальною є потреба кардинального перегляду ролі такого фундаментального поняття як «інформація»;
2) спектр фундаментальних і прикладних проблем в галузі інформаційної безпеки включає гуманітарну і технічну складові. Нині в Україні та світі більше уваги приділяється технологічній складовій;
3) вкрай важливою у контексті інформаційної безпеки людини, суспільства і держави є проблема протидії інформаційному насиллю, інформаційно-психологічним операціям та інформаційним війнам;
4) заслуговують на увагу висновки вітчизняних та іноземних вчених про те, що самою складною інформаційною системою є людина.
 
На завершення В. Пилипчук поінформував учасників конференції щодо результатів та висновків нещодавно проведенного Науково-дослідним центром правової інформатики спільно з партнерами – Центром інформації і документації НАТО та Інформаційним агентством «Центр комунікацій», Міжнародного круглого столу «Моделювання колективної безпеки: інформаційний вимір».
 
Активну участь у дискусії взяли та виступили з доповідями: Генеральний директор Асоціації підприємств інформаційних технологій України Юрій Пероганич; Голова Офісу зв’язку НАТО в Україні Марчін Кожієл; перший заступник директора Навчально-наукового інституту інформаційної безпеки Анатолій Марущак; в. о. завідувача наукового відділу Науково-дослідного центру правової інформатики НАПрН України Костянтин Бєляков; головний науковий співробітник Міжнародного науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України Володимир Шеломенцев; в. о. завідувача відділу Науково-дослідного центру правової інформатики  НАПрН України Віталій Цимбалюк; директор Інформаційного центру «Електронні вісті» Олександр Григор’єв;начальник відділу Інформаційного центру «Електронні вісті» Сергій Бородьонков; провідний науковий співробітник Інституту проблем реєстрації інформації НАН України Дмитро Ланде; завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень Дмитро Дубов; старший консультант штабу Антитерористичного центру при СБ України Борис Леонов; начальник відділу СБ України Валентин Петров; старший науковий співробітник Науково-дослідного центру правової інформатики НАПрН України Олександр Баєв; науковий співробітник Науково-дослідного центру правової інформатики НАПрН України Владислав Проценко.
 
Ключові питання конференції викликали жваву дискусію серед учасників засідання, зокрема з доповідями також виступили: заступник директора Інституту проблем реєстрації інформації НАН України Олександр Додонов; провідний науковий співробітник інформаційного центру «Електронні вісті» С. Брайчевський; співробітники Інституту проблем реєстрації інформації НАН України В. Сенченко, О. Горбачик, Л. Чайковська-Додонова, М. Кузнєцова, В. Путятин; співробітники Національного інституту стратегічних досліджень Т.Ісакова, Л. Рябоконь; співробітник Санкт-Петербургського державного університету (Російська Федерація) Е. Ягунова; начальник департаменту ЗАТ «Галактика Софт» (Російська Федерація) О.Антонов; генеральний директор агенства «Р-Техно» (Російська Федерація) Р.Ромачев; в.о. директора Інституту дослідження проблем державної безпеки І.Доронін; генеральний директор видавництва «Академпрес» В.Андрейчук; провідний науковий співробітник Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України Н.Бугайова.
 
В ході дискусії учасники обмінялися думками щодо низки актуальних проблем колективної безпеки. Було звернуто увагу на деякі ключові проблеми інформаційної безпеки в сучасних умоваї глобалізації.
 
Матеріали конференції опубліковано в 11 випуску Збірника наукових праць Інституту проблем реєстрації інформації НАН України: Информационные технологии и безопасность: проблемы научного и правового обеспечения кибербезопасности в современном мире: зб. научных трудов по материалам международной научной конференции ИТБ-2011. – (Киев, 26 мая 2011 г.) – Вып. 11. – К: ИПРИ НАН Украины, 2011. – 120 с.
 

 

Видання НДІІП