Міжнародна наукова конференція «Чотирнадцяті юридичні читання: проблеми імплементації національного законодавства до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом»

18-19 квітня 2019 року Науково-дослідним інститутом інформатики і права НАПрН України спільно з Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Центром правової освіти і науки та Громадською організацією «Феміда» проведено Міжнародну наукову конференцію «Чотирнадцяті юридичні читання: проблеми імплементації національного законодавства до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом» за участі кращих представників наукової еліти з провідних вищих навчальних закладів та наукових установ України та зарубіжжя. 

Відкрив конференцію декан факультету політології та права НПУ імені М. П. Драгоманова, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Богдан Андрусишин. З вітальними словами також виступили директор Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України академік НАН України і НАПрН України, доктор юридичних наук, професор Юрій Шемшученко; директор Інституту законодавства Верховної Ради України академік НАН України і НАПрН України, доктор юридичних наук, професор Олександр Копиленко та директор Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, 

професор Володимир Пилипчук.

Актуальні питання щодо адаптації української правової системи в процесі імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, освітньої політики, галузевої імплементації та проблеми громадянського суспільства  в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським союзом тощо стали предметом розгляду на пленарному засіданні та роботи панелей наукового форуму. 

За матеріали конференції планується видати збірник тез.

 

Видання НДІІП