Міжнародна наукова конференція «Тринадцяті юридичні читання. Українська державність: крізь призму часу (до 100-річчя Української національно-демократичної революції 1917 – 1921 рр.)»

24 травня 2018 року на базі Факультету політології та права Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова проведено Міжнародну наукову конференцію «Тринадцяті юридичні читання. Українська державність: крізь призму часу (до 100-річчя Української національно-демократичної революції 1917 – 1921 рр.)». Співорганізаторами конференції виступили Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Громадська організація «Феміда» та Центр правової освіти і науки.
 
Відкрили конференцію декан факультету політології та права НПУ імені М. П. Драгоманова, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Богдан Андрусишин та проректор з наукової роботи НПУ імені М. П. Драгоманова, доктор фізико-математичних наук, професор Григорій Торбін. Останній зазначив, що конференція проходить у знакові дні – 100 років тому українська державність переживала бурхливі часи свого становлення, знаковим, за його оцінкою, є й те, що конференція відбувається в НПУ імені М. П. Драгоманова, де об’єдналися юристи, історики, філософи, політологи та фахівці інших галузей науки, які можуть фахово оцінити минуле та сучасне.
З вітальними словами також виступили директор Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України академік НАН України і НАПрН України, доктор юридичних наук, професор Юрій Шемшученко; директор Інституту законодавства Верховної Ради України академік НАН України і НАПрН України, доктор юридичних наук, професор Олександр Копиленко та директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор Олег Рафальський.
Директор Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор Володимир Пилипчук також привітав учасників конференції та виступив з доповіддю: «Системні проблеми державотворення в Україні: історико-правовий вимір», у якій висвітлив низку актуальних проблем державотворення в сучасній Україні. У проведенні конференції брали участь вчені НДІІП НАПрН України кандидат юридичних наук, доцент Іван Доронін з доповіддю: «Парламентський контроль у сфері кібербезпеки: український контекст», доктор юридичних наук, с.н.с. Олександр Довгань з доповіддю: «Вплив інформаційних технологій  та ресурсів на розвиток інформаційної культури», доктор філософських наук, професор Олександр Дзьобань з доповіддю: «Європейські орієнтири вітчизняного державотворення як фактор інформаційної безпеки України».
Активну участь у конференції також брали представники НАН України і НАПрН України, НПУ імені М. П. Драгоманова, Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Інституту вивчення освіти Опольського Університету (Польща) та інших закладів і установ, зокрема, Наталія Онищенко, Ольга Бабкіна, Ігор Усенко, Володимир Горбатенко, Наталія Пархоменко, Володимир Сергійчик, Ростислав Огірко, Мирослав Бак, Олег Бучма та інші, а також докторанти, аспіранти і студенти.
Матеріали конференції будуть опубліковані. 
                          

Видання НДІІП