Міжнародна наукова конференція «Восьмі юридичні читання» на тему: «Правові проблеми взаємодії влади і громадянського суспільства»

10 11 жовтня 2012 року в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова відбулася міжнародна наукова конференція «Восьмі юридичні читання» на тему: «Правові проблеми взаємодії влади і громадянського суспільства», присвячена 20 річниці створення Інституту політології і права НПУ ім. М.П. Драгоманова, який є партнером з наукової діяльності Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України.

Участь у роботі конференції взяли представники МОНмолодьспорту України, Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України, Національної академії правових наук України, інших наукових установ і навчальних закладів України, а також іноземні вчені.

В ході пленарного засідання конференції виступили з доповідями на теми:

«Полілог влади, громадянського суспільства та юридичної науки» – завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України Наталія Оніщенко;

«Громадянське суспільство і соціальні наслідки нового економічного порядку на початку ХХІ століття: міфи та реалії» – завідувач кафедрою політичної аналітики і прогнозування Національної академії державного управління при Президентові України Сергій Телешун;

«Суспільство і держава в умовах модернізаційних змін: політико-правові аспекти» – заступник директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України Володимир Горбатенко;

«Конституціоналізація законодавства як передумова гармонізації відносин між владою і суспільством» – вчений секретар Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України Наталія Пархоменко;

«Держава і громадянське суспільство: механізми стримувань і противаг» – завідувач кафедри політичних наук Інституту політології і права НПУ ім. М.П. Драгоманова Ольга Бабкіна;

«Суспільно-правові проблеми розбудови інформаційного суспільства» – директор Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України Володимир Пилипчук та інші. У своїй доповіді він, зокрема, звернув увагу на геополітичні тенденції та проблеми розвитку глобального інформаційного простору, проблеми забезпечення інформаційної безпеки як однієї з основних функцій держави, проблеми законодавчого регулювання інформаційної діяльності, насамперед, у сфері захисту персональних даних, у т.ч. пов’язаних із прийняттям Закону України «Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» та неналежним опрацюванням висловлених щодо цього законопроекту фахівцями юридичних підрозділів Апарату Верховної Ради України вагомих зауважень і пропозицій. Крім цього, висвітлив актуальні питання подальшого розвитку правової науки в інформаційній сфері.  

В секційних засіданнях за дев’ятьма напрямами в галузях юридичних і політичних наук взяли участь понад 180 учасників конференції із числа   представників навчальних закладів і наукових установ із різних регіонів України, у т.ч. НДІІП НАПрН України.

Видання НДІІП