Міжнародна наукова онлайн-конференція Сімнадцяті юридичні читання «Правничо-політичні цінності як фактор демократичного розвитку України»

24-25 листопада 2022 р. Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» спільно з Міністерством освіти і науки України, Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, Інститутом  держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Громадською організацією «Феміда», Центром правової освіти і науки Навчально-науковим центром прав і безпеки людини в інформаційному суспільстві, Інформаційно-просвітницьким центром з прав людини проведено Міжнародну наукову  онлайн-конференцію Сімнадцяті юридичні читання «Правничо-політичні цінності як фактор  демократичного розвитку України»

Видання НДІІП