Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційне суспільство і держава: проблеми взаємодії на сучасному етапі»

26 жовтня 2012 року в Національній академії правових наук України відбулася міжнародна науково-практична конференція «Інформаційне суспільство і держава: проблеми взаємодії на сучасному етапі», організована Науково-дослідним інститутом державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, Науково-дослідним інститутом інформатики і права НАПрН України і Національним університетом «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

З вітальними словами до учасників конференції звернулися академік НАПрН України Олександр Петришин – перший віце-президент Національної академії правових наук України та академік НАПрН України Юрій Битяк – перший проректор Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Активну участь у роботі конференції взяли представники заінтересованих державних органів України, вітчизняних та іноземних наукових установ і навчальних закладів.

В ході пленарного засідання конференції виступили з доповідями та повідомленнями на теми:

«Системні правові проблеми формування інформаційного суспільства в Україні» – директор  Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України, член-кореспондент НАПрН України Пилипчук В.Г.;

«Розвиток інформаційного законодавства – основа побудови інформаційного суспільства» – член Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України, кандидат технічних наук Баранов О.О.;

«Становлення сучасного інформаційного суспільства та поширення спотвореної інформації» – завідувач науковим відділом Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, член-кореспондент НАПрН України Колісник В.П.

«Роль інформаційного права в інформаційному суспільстві» – головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України, доктор юридичних наук, професор Арістова І.В.;

«Метод правового регулювання інформаційного права» – доцент Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», кандидат юридичних наук Коваленко Л.П.;

«Маніпулювання електоратом у виборчому процесі» – доцент Московського гуманітарного університету, кандидат політичних наук Сковіков О.К.;

«Інформування населення, як засіб запобігання та боротьби з корупцією» – професор Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», член-кореспондент НАПрН України Гаращук В.М.;

«Моральні дилеми інформаційного суспільства» – завідувач кафедри  Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», доктор філософських наук, професор Данільян О.Г.;

«Маніпуляція свідомістю як проблема інформаційного суспільства» – заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, кандидат юридичних наук Яковюк І.В.;

«Проблеми становлення філософії інформаційного права» – професор Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», доктор філософських наук Дзьобань О.П.;

«Інформаційне суспільство в Україні: сутність, специфічні ознаки, законодавче підґрунтя, перспективи розвитку» завідувач лабораторії Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, кандидат юридичних наук Гетьман І.В.;

«До питання про перспективи декларації як джерела права в регулюванні інформаційних відносин» – науковий співробітник Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України Саннікова М.В. та інші.

З підсумковим словом виступили співголови оргкомітету конференції директор Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України Серьогіна С.Г. та директор Науково-дослідного центру правової інформатики НАПрН України Пилипчук В.Г.

Розглянувши сучасні тенденції й закономірності формування глобального інформаційного простору та розбудови інформаційного суспільства в Україні учасники міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційне суспільство і держава: проблеми взаємодії на сучасному етапі»

констатували необхідність:

1) проведення державно-правових досліджень щодо визначення завдань і функцій держави, її органів та інститутів громадянського суспільства у процесі формування в Україні інформаційного суспільства, подальшого правового супроводження розбудови його складових та удосконалення інформаційного законодавства;

2) дослідження теоретико-правових основ формування і розвитку інформаційного суспільства, забезпечення прав та інтересів людини, суспільства і держави в інформаційній сфері; розробки правових аспектів формування і реалізації державної політики та державного управління в інформаційній сфері;

3) вивчення глобальних викликів і загроз людині, суспільству і державі в інформаційній сфері, розробки державно-правових засад їх запобігання і нейтралізації, а також забезпечення інформаційного суверенітету в умовах входження України у світовий інформаційний простір;

4) здійснення інформаційно-правових досліджень в економічній, фінансовій та банківській сферах, де активно поширюється практика застосування електронних платіжних та інших інформаційно-комп’ютерних систем регіонального, національного та міжнародного рівнів;

5) дослідження проблем захисту персональних даних, доступу до публічної інформації, запобігання правопорушень в інформаційній сфері;

6) об’єднання міжнародних зусиль для розбудови системи колективної безпеки в інформаційній сфері, насамперед, заборони використання інформаційних технологій, ресурсів, продуктів чи послуг на шкоду життю і здоров’ю людини.

рекомендували:

1) продовжити широке обговорення проблем формування і розвитку інформаційного суспільства в Україні;

2) організувати проведення низки наукових конференцій, семінарів, круглих столів та експертних зустрічей, у т.ч. міжнародних і загальнодержавних, в ході яких опрацювати проблеми кодифікації інформаційного законодавства та розробки Інформаційного кодексу України;

3) подати профільним комітетам Верховної Ради України пропозиції щодо створення робочої групи з питань кодифікації та удосконалення інформаційного законодавства України;

4) забезпечити наукову розробку проблем розбудови інформаційного суспільства у сфері:

– філософії інформаційного права;

– теорії інформаційного права;

– теоретико-правових основ формування інформаційного суспільства;

– пошуку балансу між необхідністю забезпечення прав людини в інформаційній сфері та потребою суспільства і держави в інформаційній безпеці;

– взаємодії інформаційного суспільства і держави;  

– інформаційного правопорядку;

5) опрацювати питання щодо шляхів об’єднання зусиль вчених Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України, Науково-дослідного інституту державного будівництва і місцевого самоврядування НАПрН України та інших наукових установ і навчальних закладів у дослідженні проблем розбудови інформаційного суспільства.

Матеріали конференції будуть опубліковані.

Видання НДІІП