Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку»

01 грудня 2017 року Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України та Секція правового забезпечення національної  безпеки і оборони НАПрН України виступили співорганізаторами міжнародної науково-практичної конференції «Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку», яка відбулася у Національному університеті «Острозька академія».

З вітальним словом до учасників конференції звернулись ректор Національного університету «Острозька академія» доктор психологічних наук, професор, Герой України Ігор Пасічник, перший проректор з навчально-наукової роботи Національного університету «Острозька академія» доктор філософських наук, професор Петро Кралюк, директор Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України Володимир Пилипчук і завідувач кафедри політології та національної безпеки Національного університету «Острозька академія», доктор юридичних наук, доцент Микола Романов.

У ході вітальних виступів було акцентовано увагу на питаннях розвитку сучасної освіти і науки, становлення  Національного університету «Острозька академія», зокрема, започаткування підготовки фахівців в галузі національної безпеки та створення відповідної кафедри університету.

Також було презентовано ухвалене президією Національної академії правових наук України рішення про створення Секції правового забезпечення національної безпеки і оборони НАПрН України з метою організації та координації міжгалузевих правових досліджень у цій сфері, у т.ч. з актуальних проблем правового забезпечення національної безпеки в економічній, екологічній, гуманітарній, інформаційній сферах тощо.

В роботі конференції взяли участь працівники НДІ інформатики і права НАПрН України Марина Беланюк, Іван Доронін, Олена Лебединська, науково-педагогічні працівники та студенти Національного університету «Острозька академія», а також представники Національного університету оборони імені Івана Черняховського, Національної академії Служби безпеки України, Львівського і Дніпропетровського державних університетів внутрішніх справ, Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національного університету «Львівська політехніка», Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Вармінсько-Мазурського університету (Польща), Хмельницького національного університету, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Чорноморського національного університету імені Петра Могили, Рівненського державного гуманітарного університету, Білоцерківського національного аграрного університету, працівники державних органів, представники громадських організацій, аспіранти і докторанти, студенти та курсанти, зокрема, В.Артемов, А.Вітченко, О.Гущин, Т.Жовтенко, Н.Кунанець, І.Коропатнік, В.Пасічник, Ю.Рега, Г.Стронський, В.Томашевський, М.Шилін, І.Шопіна та інші.

Учасниками конференції було розглянуто низку актуальних проблем та пріоритетів розвитку систем національної, регіональної (субрегіональної) та міжнародної безпеки, реформування і розвитку суб’єктів сектору безпеки України, у т.ч. відновлення системи військових судів, реформування органів військової прокуратури та військової служби правопорядку, правового забезпечення їх діяльності, а також організації наукової та освітньої діяльності в галузі національної безпеки і оборони, цивільно-військового співробітництва в сучасних умовах тощо.

У рамках заходу відбулося підписання Угоди про співробітництво між Національним університетом «Острозька академія» та Науково-дослідним інститутом інформатики і права Національної академії правових наук України.

Видання НДІІП