Міжнародна науково-практична конференція «Шістнадцяті юридичні читання. Держава і право у сприянні розбудові українського світу: до 30-ти річчя незалежності України та 25-річчя Конституції України»

19-20 травня 2021 року Державною науковою установою «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України», Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Навчально-науковим центром прав і безпеки людини в інформаційному суспільстві (у складі НПУ ім. М.П. Драгоманова спільним з ДНУ ІІБП НАПрН України), Центром правової освіти і науки, Громадською організацією «Феміда» та Інформаційно-просвітницьким центром з прав людини за участі наукових та науково-педагогічних працівників України і зарубіжжя проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Шістнадцяті юридичні читання. Держава і право у сприянні розбудові українського світу: до 30-ти річчя незалежності України та 25-річчя Конституції України».

Учасники конференції розглянули актуальні історичні, теоретичні та філософські аспекти розбудови українського світу, теоретико-правові та історичні засади утвердження національно-державної європейської ідентичності України, інтеграції та диференціації галузей права як елементу розвитку правової системи України та інші. Особливої уваги було приділено проблемам трансформації суспільних відносин та їх правового регулювання в умовах цифрової трансформації.

Захід відбувся в дистанційному режимі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Матеріали конференції будуть опубліковані.